Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část II

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

23.5.2002

8:30 - 12:20

Nová aula

Když se chce, domluva je možná aneb kooperativní tvorba autorit rutinně.

Zdeněk Bartl, Národní knihovna České republiky, Praha

Projekt Národní knihovny ČR a dalších českých knihoven s názvem "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit" byl řešen v rámci podprogramu VISK9 a po ověřovací etapě již přešel do fáze rutinního provozu, přičemž jsou vytvořeny prostředky pro včleňování dalších zájemců z řad knihoven do kooperativního projektu. Spolupráce českých knihoven na bázi kooperace by měla být tou platformou, která zajistí efektivní a racionální využívání souborů národních autorit, a tím také tvorbu lokálních i souborných katalogů.O autorovi:

Vedoucí oddělení národních autorit Národní knihovny ČR a odborný garant projektu "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit".

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio