Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část II

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

23.5.2002

8:30 - 12:20

Nová aula

Konzorcium INSPEC - Jak jednoduché je jednoduché rozhraní?

Eva Dimmock, INSPEC - IEE, Stevenage; Velká Británie

INSPEC je v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší databáze zpřístupňující záznamy článků z fyziky, elektrotechniky, elektroniky, výpočetní a komunikační techniky a příbuzných oborů.
Od roku 2000 mají všechny akademické instituce sdružené v konsorciu ČVUT/Dialog neomezený přístup do INSPEC za zvýhodněných licenčních podmínek.

Jednoduchá vs. Pokročilá uživatelská rozhraní
Výběr z více než 80 selekčních údajů umožňuje efektivní vyhledávaní v INSPEC. Zvláště jsou užitečné věcné údaje (tezaurus, systematické třídění, specializované oborové číselné, chemické a astronomické údaje) a dále typ zaměření článku (teoretický, experimentální atd.). Ne všechny systémy, jejichž prostřednictvím je INSPEC přístupný, nabízejí stejně efektivní rešeršní nástroje, navíc většina databázových center nabízí uživatelům vybrat si nejméně ze dvou typů rozhraní, při čemž rozhraní pro jednoduché vyhledávání brání uživateli využít všechny přednosti INSPEC.
Na příkladu dotazu "smart sensors" je demonstrováno, jak lze některé prvky z pokročilého rozhraní umožňují snadnější a efektivnější vyhledávání. Problémy, se kterými se uživatel může setkat:

  • Jak nalézt další selekční výrazy týkající se tohoto dotazu?
  • Které časopisy je třeba sledovat v daném oboru?
  • Které odborné akce týkající se daného tématu proběhly v posledních dvou letech?


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Eva Dimmock se narodila v Československu a absolvovala VŠCHT. Pokračovala v postgraduálním studiu informační vědy na City University v Londýně. Od roku 1985 je členkou Institute of Information Scientists.
V divizi INSPEC Institution of Electrical Engineers působí řadu let v různých funkcích, včetně "senior information scientist and technical administrator" v publikačním oddělení. V současnosti je odpovědná za školení a podporu zákazníků ve Velké Británii, Evropě, Středním Východě a Africe.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio