Role informačních profesionálů v současném světě a Zakončení konference

Předseda: Jan Vymětal

23.5.2002

13:15 - 15:55

Nová aula

Vede profesní informačně-knihovnické vzdělání k nadstandardním službám knihoven? Otázky a možné odpovědi.

Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Vzdělání v oboru informační a knihovní vědy má důležitou roli pro budoucí informační a znalostní specialisty a manažery, knihovníky a související profese. Velké perspektivy profese, realita, výzvy, nízký stupeň informační gramotnosti v ČR. Nadšení nahrazuje mnohde profesionalitu. Je nutná lepší struktura předmětů, větší tlak na knihovny a VŠ učitele.O autorovi:

Richard Papík, odborný asistent a zástupce ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Specializace: online systémy a služby, externí informace pro vědu a obchod, zájem o projektový management akademický, komerční i charitativní včetně internetových projektů (účast v projektech http://www.konjunktura.cz a http://www.valnehromady.cz apod.). Zahraniční univerzitní a pracovní pobyty v SRN (1995) a v USA (1996, 1998, 2001).

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio