Informační chování, informační etika, informační ekologie

Předseda: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

22.5.2002

16:05 - 16:55

Posluchárna D

Nová Směrnice ES o autorském právu v informační společnosti a český autorský zákon z pohledu knihoven

Martin Boháček, katedra práva, Vysoká škola ekonomická v Praze

V r. 2001 byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech autorského práva a práv souvisejících v informační společnosti, která řeší řadu otázek autorského práva ve vztahu k internetu a elektronickým zdrojům zejména tím, že pro nové podmínky elektronických médií mění seznam tradičních zákonných výjimek z výlučného práva autora tak, aby byly zájmy autora dostatečně chráněny, ale aby tím nebyl rozvoj informační společnosti příliš limitován. Tyto výjimky umožňují knihovnám kopírovat a šířit díla ve stanovených případech v zájmu svých čtenářů, aniž by musely mít souhlas autora či jiného držitele práv a platit mu odměnu. Má proto zásadní význam pro činnost knihoven a proto se také evropská asociace knihoven EBLIDA snažila aktivně přispět lobováním k její konečné podobě. Protože má Česká republika povinnost urychleně harmonizovat své právo s právem ES, lze očekávat změnu českého AZ. Některá ustanovení musí být implementována do národního práva členského i kandidátského státu povinně, jiná jsou jen fakultativní a o to, která z nich se do AZ dostane a jak bude formulována, budou muset knihovny jednat a měly by i o možných alternativách budoucí úpravy AZ o jejich dopadu do své činnosti být knihovníci informováni a případně o nich diskutovat na konferenci. Příspěvek by mohl být pro ně přínosem i proto, že do českého právního prostředí přenese prostřednictvím jeho autora některé názory a výklad Směrnice ze skupiny právních expertů spolupracujících s knihovnami ze zemí ES, jejíž činnosti se účastní.


O autorovi:

Učitel na katedře práva VŠE, věnuje se problematice duševního vlastnictví již od r. 1971 a vede zvláštní kurs "Počítačové a informatické právo" na VŠE pro studenty informatiky již od r. 1990 (předtím se kurs jmenoval "Právní aspekty VTEI" a byl na tomto oboru VŠE veden od r. 1985). Zúčastnil se odborných stáží a přednášek a konzultací k problematice duševního vlastnictví na zahraničních universitách, např. v Londýně, Bruselu, Antverpách, Limericku, Florencii, Haagu, Los Angeles, Denveru, Tokiu aj., publikoval řadu odborných článků a příspěvků na konferencích (mimo jiné i na předchozích ročnících Infora) i seminářích a workshopech pro knihovny a knihovníky, zúčastnil se v jednání za knihovny i přípravy nového autorského zákona, je reprezentantem SKIP v evropských projektech CECUP a CELIP (druhý zaměřený na licence a konsorcia). Zaměřuje se ve výuce kursů na VŠE, v publikacích a příspěvcích na konferencích i legislativních aktivitách i na právo nekalé soutěže a reklamy, právo kartelové a obecně na obchodní právo, a to české i srovnávací anglo-americké, resp. právo ES v uvedených specializacích. Působí též jako advokát.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio