Velkoplošné licence na EIZ a jejich využití - část I

Předseda: Svatopluk Rieger, Slezská univerzita, Opava a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

22.5.2002

8:30 - 12:30

Nová aula

divine Information Services - správa Vašich informačních zdrojů

Arnaud Minier, RoweCom - Divine Information Services; Francie

RoweCom je součástí skupiny divine group, služby určené pro akademické instituce … a soukromý sektor: klibrary, kstore a kcentral. Obsahové servery a portály: Information Quest a Northern Light. Partnerství s AiP v České republice a na Slovensku.


O autorovi:

Od července 1999 jsem byl pověřen rozvojem obchodních vztahů RoweCom France a coby oblastní vedoucí prodeje pro Střední a Východní Evropu, Severní a Západní Afriku a Střední Východ jsem byl ve styku jak s přímými zákazníky, tak s prostřednickými firmami.
Před touto aktivitou jsem byl manažerem pro export mlékárenské společnosti Comalait Foods a byl jsem ve styku s britskými, východoevropskými a asijskými zeměmi.
Jsem absolventem mezinárodní obchodní školy ISG v Paříži.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio