Zahájení konference: jak přežít s informačními zdroji?

Předseda: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

21.5.2002

11:00 - 13:00

Nová aula

Elektronické informační zdroje dnes - a zítra?

Stanislava Bícová, Vysoká škola ekonomická v Praze

Úvodní zamyšlení nad některými problémy souvisejícími s využíváním elektronických plnotextových databází a nad vizemi budoucích změn a očekávaného vývoje. Rozsáhlé plnotextové elektronické databáze jako globální sklady univerzálních informací. Hlavní problém dneška: Jak přiblížit informační dovednosti lidem tak, aby jim užití informací přinášelo efekt? Zvládnuté nebo nadřazené informační technologie? Zásadní rozdíl mezi informačním managementem a řízením informačních technologií. Sedm dimenzí informační gramotnosti: ovládaní technologií, informačních zdrojů, analytické a tvůrčí ovládání informačních technologií, publikační gramotnost, schopnost se přizpůsobovat a inteligentně rozhodovat, schopnost kriticky hodnotit informace a měnit je ve znalosti. Jak změní budoucí virtuální komunikace a virtuální vzdělávání podstatu a využívání dnešních rozsáhlých elektronických plnotextových databází? Změny role informačních profesionálů.


O autorovi:

V letech 1971 - 1984 pracovala v různých funkcích - od knihovnice po výzkumnou pracovnici v oddělení automatizace - v Odvětvovém informačním středisku dopravy v Praze. Od roku 1984 do roku 1992 působila jako odborná asistentka na katedře vědeckotechnických informací na Fakultě řízení VŠE v Praze. V roce 1992 přešla do Informačního servisu VŠE. V roce 1995 se stala vedoucí Knihovny VŠE v Praze a podílela se na založení Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze. Od března 2000 je ředitelkou CIKS VŠE.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio