Zahájení konference: jak přežít s informačními zdroji?

Předseda: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

21.5.2002

11:00 - 13:00

Nová aula

Jaká je cena za kvalitu: budování národní obsahové a technické architektury pro 6 milionů uživatelů

Allan Foster, Keele University, informační centrum, Keele; Velká Británie

Britské střední a vysoké školství je ve stádiu budování agregované kolekce špičkových elektronických zdrojů, která bude dostupná otevřeným webovým prostředím. Projekt DNER (Distributed National Electronic Resource) je založen na spolupráci mezi školskými orgány, vysokými a středními školami a komerčními dodavateli informací (vydavatelé, nakladatelé a agregátoři) s cílem poskytovat bohatou paletu elektronických zdrojů pro vzdělávací proces a výzkum. Tato nabídka bude mít dopad na celkem 6 000 000 studentů a pedagogů v resortu školství.
Převratný projekt se dotýká mnoha oblastí současného informačního prostředí. Jde mimo jiné o vyjednávání a licencování obsahu zdrojů pro takto početnou uživatelskou komunitu, vybudování portálů a "agregovaných služeb", jimiž bude obsah zpřístupňován a integrován, a také o podporu uživatelů z 800 institucí, včetně virtuálních školicích materiálů a horkých linek. Jaké otevřené standardy musí bezpodmínečně dodržovat tyto komerční produkty a systémy? Jaké jsou reakce uživatelů na obsahovou stránku a vůbec na celou architekturu jeho zpřístupnění? Odpovědi se nemusí nutně shodovat s tím co se plánovalo a co se očekává. Ve vystoupení budou analyzovány některé problematické zkušenosti, které jsou důležité jak pro všechny kdo se angažují v managementu a zpřístupňování elektronických služeb, tak pro dodavatele a producenty informací.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Allan Foster je ředitel informačního střediska a univerzitní knihovny na Keele University. Dříve působil na Manchester Business School (1988-94), Lancaster Polytechnic, Sheffield City Polytechnic a British Institute of Management.
Hlavní oblast zájmu A. Fostera je plánování strategických informací, zpřístupňování elektronických databází, obchodně-ekonomické informace a KM (knowledge management). Je častým řečníkem na britských i mezinárodních konferencích, seminářích a dalších odborných akcích, autor řady knih, výzkumných zpráv a časopiseckých článků.
A. Foster je konzultant mnoha firem i státních institucí ve Velké Británii, Evropě, Asii a Jižní Americe. Je externím examinátorem na čtyřech britských univerzitách. Má vysokoškolské vzdělání v oboru společenských věd a je členem Library Association a Institute of Information Scientists.
V předchozích letech byl A. Foster členem i předsedou v řadě profesních výborů, poradních orgánů a uživatelských skupin. Naposledy byl členem JISC - Committee for Electronic Information a předseda jeho pracovní skupiny pro obsahovou stránku informačních zdrojů. Je spolupředsedou PALS - Publishers & Librarians Solution Group, což je partnerství mezi Publishers Association, Association of Learned Society Publishers a JISC) a je předseda DNER Discovery Tools Working Group.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio