Oddělení ICT a knihovny/informační střediska: nepřátelé nebo partneři?

Předseda: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

22.5.2002

11:30 - 12:45

Posluchárna D

Potřeba spolupráce nebo závislost ?

Pavel Kocourek, INCAD s.r.o., Praha

Využívání informačních a komunikačních technologiích je pro knihovny a informační střediska v současné době nezbytností. Spolupráce s oddělením nebo poskytovatelem ITC tedy zákonitě také. "Vychází ITC vstříc více knihovnám nebo jejich uživatelům?"

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio