Celoživotní vzdělávání uživatelů informačních služeb a zdrojů

Předseda:

21.5.2002

14:00 - 17:00

Nová aula

Připojení českých knihoven k internetu v roce 2001 (výsledky průzkumu)

Vít Richter, Národní knihovna České republiky, Praha

Výsledky průzkumu stavu připojení k internetu, který provedla Národní knihovna ČR v listopadu 2002. Průzkumu se zúčastnilo 1144 knihoven všech typů. Předmětem průzkumu bylo zjištění počtu počítačových stanic připojených k internetu, technologie a rychlost připojení k internetu, intenzita využití internetu v průběhu jednotlivých dnů v týdnu a komunikační poplatky. Průzkum byl také zaměřen na zjištění na využívání automatizovaných knihovnických systémů.


Přednáška je ve formátu PDF ... klikněte zde

(Vyžaduje imstalaci programu Acrobat Reader ve Vašem prohlížeči)


O autorovi:

Náměstek ředitele Národní knihovny ČR
předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio