Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Předseda: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

22.5.2002

13:30 - 17:00

Nová aula

Efektivní vyhledávání na Internetu. Další databáze a Refworks rozšiřují služby CSA

Gabriele Bertioli, Cambridge Scientific Abstracts; Velká Británie

CSA je předním vydavatelem bibliografických databází a tištěných časopisů, které používá více než 4000 výzkumných institucí na světě. Její několikrát oceněná služba Internet Database Service poskytuje www přístup k více než 50 databázím, které pokrývají důležité oblasti výzkumu vč. materiálových věd, věd o životním prostředí a managementu odpadů, biologické obory, biotechnologii, inženýrské obory, výpočetní technice, sociologii, umění a humanitních oborech, politologii a lingvistice. Funkčnost IDS zahrnuje jednoduché a pokročilé vyhledávání, práci s tezaury, multilinguální uživatelské rozhraní, doplňkové databáze vysoce kvalitních www serverů, nejnovější zprávy, propojení na OPAC a přes 10 vydavatelů plnotextových časopisů a osobní databázovou službu Refworks.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

Gabriele Bertioli je account manažerkou pro Českou republiku a Slovensko. Má několikaletou zkušenost z práce v informačním průmyslu.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio