Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Předseda: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

22.5.2002

13:30 - 17:00

Nová aula

Střediska integrovaných zdrojů a klíčové bibliografické databáze - nezbytnost pro knihovny 21. století

Paul Fertl, K.G. Saur Verlag / A Gale Group - Thomson Learning Company, Muenchen; Německo

Nabídka integrovaných elektronických informačních zdrojů je nezbytnou součástí služeb moderní knihovny. Jedním z takových systémů jsou tzv. Reference Centers od společnosti Gale Group, které zahrnují v pěti tematických celcích (literatura, obchod, zdravotnictví, biografické údaje a historie) množství primárních zdrojů (časopisy, noviny, referenční příručky a odkazy na relevantní internetové stránky), které jsou přístupné přes jednotné rozhraní a k dispozici v rámci jednoho předplatného. V příspěvku budou rovněž zmíněny novinky v oblasti bibliografických databází z produkce vydavatelství K. G. Saur.


Přednáška v angličtině ... klikněte zde

O autorovi:

P. Fertl působí ve společnosti K. G. Saur Verlag (součásti Gale Group) ve funkci National and International Sales Director.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio