Zahájení konference: jak přežít s informačními zdroji?

Předseda: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

21.5.2002

11:00 - 13:00

Nová aula

Zahajovací příspěvek

Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


O autorovi:

Vladimír Karen (nar. 6.11.1963) vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a po ukončení studia nastoupil do Gramofonových závodů v Loděnici, kde pracoval jako vedoucí premasteringu CD a odpovídal m.j. za zavedení výroby CD-ROM.
V létě 1991 se stává spoluzakladatelem společnosti ICOME s.r.o., jejímž cílem je vydávání tuzemských elektronických informačních produktů a distribuce zahraničních informačních zdrojů. Po reorganizaci v lednu 1995 je jmenován obchodním ředitelem společnosti Albertina icome Praha s.r.o. a od ledna 1996 také Albertina icome Bratislava s.r.o., kde se věnoval řízení obchodních a konzultačních činností společnosti a také technických činností na poli integrace elektronických informačních zdrojů do sítí. Dnes je výkonným ředitelem Albertina icome Praha s.r.o. a řídí všechny aktivity této společnosti.

  

AiP logo © 2002 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 20.05.2002

Grafický design Logo STUDIO aha!

Zpracování dat Digital Art Studio