CENY INFORUM

Cena INFORUM

Cenami INFORUM 2003 byly oceněny následující z nejvýznamnějších a nejlepších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2002. Výsledky hlasování o Ceny INFORUM 2003 byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOKONCERTu dne 28. 5.

Cena INFORUM Cena INFORUM Cena INFORUM Cena INFORUM Zvláštní cena INFORUM
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
(Národní knihovna ČR a kolektiv autorů)
Oborové zpravodajství časopisu Ikaros
(Redakce Ikaros)
SKIP - veřejná sbírka POMOC KNIHOVNÁM a shromažďování informací o postižených knihovnách  
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR)
Súborný katalóg periodík
(Univerzitná knižnica v Bratislave)
Jaroslav Winter a Sdružení BMI - za propagaci knihoven v rámci akce Březen - měsíc Internetu
Zvláštní cena org. výboru INFORUM

NOMINACE

Nominovat na Ceny INFORUM 2003 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře v termínu do 17. 2. 2003. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

HLASOVÁNÍ

Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na přihláškách, nejúspěšnější nominace pak budou oceněny Cenou účastníků INFORUM 2003. Uzávěrka hlasování byla společná s uzávěrkou přihlášek.

PŘEHLED PŘIJATÝCH NOMINACÍ 

Nominace

Stát

SKIP - veřejná sbírka POMOC KNIHOVNÁM a shromažďování informací o postižených knihovnách - Organizace veřejné sbírky na pomoc knihovnám postiženým záplavami. Shromažďování informací o postižených knihovnách.

ČR

COJE.TO? - Nový encyklopedický web - Firmy AION a Globe Internet vytvořily encyklopedický web obsahující Ottovu encyklopedii, encykl. Universum a Malou čs. encyklopedii. V základním režimu je využití zdarma, v plném znění za úplatu.

ČR

Súborný katalóg periodík - Málo ľudí za málo peňazí dokázalo urobiť veľkú vec pre používateľov a knihovníkov

SR

Elektronické informační zdroje na vysokých školách v ČR - Projekt odborné komise pro elektronické informační zdroje při Asociaci knihoven vysokých škol v České republice velkou měrou přispívá k přehledu o elektronických informačních zdrojích na vysokých školách v ČR.

ČR

Biologická psychiatrie na Internetu - Výukové materiály a testy určené studentům lékařských fakult i jiným zájemcům o psychiatrii, zvláště biologickou.

ČR

Advanced Rapid Library: verzia 1.0.21 - ARL je komplexny, integrovany, flexibilny, modularny, otvoreny, kompatibilny, informacny system novej generacie, ktory sa prepracuva na 1.miesto v slovenskom informacnom prostredi.

SR

CDROM Národní knihovna ČR - vynikající prezentace, vhodné pro školy a knihovny vhodné jako příprava na exkurzi

ČR

FlexLib 3i - internetový katalóg určený na vyhľadávanie, prezeranie a vystavovanie on-line žiadaniek pre registrovaných používateľov a na vyhľadávanie a prezeranie záznamov pre neregistrovaných používateľov - FlexLib je informačný systém určený pre automatizáciu verejnej knižnice. V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou ho vytvorila slovenská firma In.sys. FlexLib využíva relačnú databázu a programovací jazyk DataFlex od americkej firmy Data Access Corp. Modul WEB servis je sprevádzakovaný na počítači SUN s operačným systémom Solaris. Registrovaný čiatelia môžu po zobrazení vyhľadaných dokumentov v úplnom formáte na tieto dokumenty vystavovať žiadanky. Dokumenty sa požičiavajú absenčne, alebo prezenčne. Po on-line vystavení žiadanky je dokument rezervovaný v knižnici na meno čitateľa dva týždne, po tomto termíne sú nevyzdvihnuté tituly vrátené späť do skladu!

SR

Oborové zpravodajství časopisu Ikaros - V rámci elektronického časopisu Ikaros je publikováno průběžně aktualizované zpravodajství o dění v oboru v tuzemsku i v zahraničí (mj. INFORUM-videopřenos a slovní zpravodajství, Týden knihoven, Březen-měsíc Internetu, povodně 2002).

ČR

Konzorciálny prístup k časopisom APS + PROLA - Konzorciálny prístup v rámci projektu eIFL II k fyzikálnym časopisom od American Physical Society s archívom (PROLA). Prístup na rok 2003 uhradila Slovenská akadémia vied.

SR

INFOCEN - Na jeseň 2002 Slovenská ekonomická knižnica sprístupnila Multifunkčné študijno-informačné centrum (INFOCEN)

SR

Rozšírenie Slovenskej národnej bibliografie o Slovenské knihy 1901-1975 - Výsledkom spolupráce Slovenskej národnej knižnice, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na projekte retrospektívnej konverzie je rozšírenie SNB o knihy publikované v rokoch 1901-1975.

SR

Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. - Významný, velmi obsažný výukový materiál nejen pro studenty ÚISK, ale i pro další vysokoškolská a mimoškolní knihovnicko-informační studia a kursy. Jde ocelou elktronickou knihovničku odborné knihovnicko-informační literatury.

ČR

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - TDKIV je jedinečným a dlouho postrádaným informačním zdrojem oborové terminologie, který vznikl v Národní knihovně ČR v letech 2001-2002 za grantové podpory Ministerstva kultury a za přispění několika desítek spolupracovníků. Obsahuje téměř 3000 hesel s výklady a anglickými ekvivalenty vybraných termínů z knihovnictví, informační vědy a příbuzných disciplín. TDKIV bude průběžně aktualizována v souladu s rozvojem oborové terminologie.

ČR

DAIMON - Původní český knihovní systém vytvořený s využitím moderní technologie Oracle, podporující potřebné standardy (XML, Z39.50, UNIMARC, ISBD, AACR2R, Unicode) a fulltextové vyhledávání. Cílem je nabídnout knihovnám domácí systém srovnatelný se špičkovými systémy zahraničními.

ČR

Albertina - Firemní Lustrátor - Albertina - Firemní Lustrátor (AFL) je rychlý a účinný nástroj pro zjištění dostupných informací o českých firmách potřebných v obchodním styku, při rozhodování o smlouvách, platebních podmínkách apod. Kromě registračních údajů firem jsou zde přehledně avizovány signály typu: firma je v konkurzu, likvidaci, je evidována jako dlužník. U některých firem je k dispozici i unikátní údaj o platební morálce, jak ve formě platebního indexu, tak v podobě grafu vývoje platebního chování. AFL integruje data z mnoha veřejných zdrojů a disponuje i jinde nedostupnými informacemi, a to za velmi přijatelné ceny. AFL je připraven i pro integraci do různých systémů, například účetních a fakturačních, v nichž se tak jedním "kliknutím na IČO" zjistí užitečné informace o odběrateli.

ČR

Agroportal.sk - Cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného miesta v prostredí internetu, ktoré by sa stalo najkomplexnejším strediskom informácií v rezorte pôdohospodárstva SR. Portál je určený pre poľnohospodárov ale aj pre tých, ktorí sa chcú zorientovať v informáciach z oblasti pôdohodpodárstva. Obsahuje databázu slovenských a českých WEB stránok z oblasti pôdohospodárstva s popisom, rozdelených do jednotlivých kategórií, s možnosťou pridávania a opravy odkazov. Ďalšou dôležitou súčasťou je monitoring médií (televízia, rozhlas, tlačené médiá)a databáza liniek na WEB stránky subjektov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s rezortom pôdohospodárstva. Okrem toho návštevníci portálu môžu nakupovať a predávať poľnohospodárske komodity, ponúkať alebo hľadať pracovné príležitosti a diskutovať vo verejnom fóre na rôzne témy z oblasti pôdohospodárstva. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do "AgroWebClubu" ktorý by sa mal stať akousi komunitou pôdohospodárov v internete. Agroportál ďalej ponúka možnosť individuálneho nastavenia,zasielania noviniek, pridaných liniek, monitoringu médií, prehľadu tlače elektornickou poštou a v budúcnosti aj možnosť individuálenho nastavenia zobrazovania vybraných oblastí záujmu a užívateľského rozhrania. Keďže Agroportál je "živým" systémom, plánujeme obohatenie Agroportálu ďalšími zaujímavými prvkami pre užívateľov a návštevníkov.

SR

Konzorcium Ei Villages v SR - Spoločnosť Albertina icome Bratislava za realizáciu konzorcia akademických a vedeckých knižníc technického zamerania v SR pre prístup k službe Engineering Village 2 (EV 2)

SR

Elektronické dodávání dokumentů VŠE/CERGE-EI - Služba elektronického dodávání dokumentů (EDD) umožňuje uživatelům z obou vysokých škol (VŠE Praha a CERGE-EI Praha) přístup k fondům dvou knihoven. Běžným uživatelům z VŠE tak usnadňuje přístup ke zdrojům vlastní knihovny a zpřístupňuje nepříliš znamé fondy knihovny CERGE. Už v pilotním běhu je systém využíván řadou vyučujících.

ČR

BOZPinfo.cz - Národní informační server pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - Výzkumný ústav bezpečnosti práce zprovoznil v roce 2002 za přispění Ministerstva práce sociálních věcí ČR na internetu národní informační server BOZPinfo.cz, který se věnuje problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Cílem BOZPinfo.cz je vybudování komplexního informačního zdroje, ve spolupráci s orgány a organizacemi působícími v oblasti BOZP v ČR, a podílet se na informačním propojení ČR a Evropské unie. Server slouží podnikové sféře, státní správě, odborné veřejnosti i dalším uživatelům především z řad malých a středních podniků.

ČR

Študovňa tretieho tisícročia - ŠVK v Banskej Bystrici - Rekonštrukcia a následná prestavba podkrovia historického objektu Župného domu, sídla ŠVK, bola architektonicky naprojektovaná tak, aby dominantné historicky cenné prvky bolo možné vkusne a predovšetkým účelne skĺbiť s požiadavkami vysokomodernej študovne elektronických informačných zdrojov. Mostom medzi „renesančnou“ históriou priestoru a modernými informačnými technológiami sa stali klasické odborné dokumenty a knihy, ktoré dodávajú priestoru duch knižnice. Priestor doposiaľ nevyužívaného podkrovia je teraz priam veľkolepo útulný, poskytujúci maximálny komfort čo do funkčnosti i estetična, tak návštevníkom i konzultantom v tejto

SR

VYŘAZENÉ NOMINACE

Organizační výbor rozhodl o vyřazení následujících nominací:

  • Nominace "Společná iniciativa knihoven - boj o zachování možnosti absenčně půjčovat audiální dokumenty" byla vyřazena, protože - jakkoliv záslužná je tato činnost - není přímo spojena s elektronickými informačními zdroji a neodpovídá proto zadání.

  • Nominace "NK ČR, Kooperativní tvorba autorit pomocí protokolu Z.3950" byla vyřazena, protože se nejedná o aktivitu zahájenou v období od ledna 2002 a neodpovídá proto zadání.

  • Nominace "Asociace knihoven vysokých škol ČR" byla vyřazena, protože není přímo spojena s elektronickými informačními zdroji a neodpovídá proto zadání.

 

Hlavní stránka ] O konferenci ] Program konference ] Místo konání ] Sponzoři ] Výstava ] [ Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ] Přihláška ]

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio