O KONFERENCI

Konference INFORUM, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání, je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Uživateli těchto zdrojů jsou vedle informačních specialistů a knihovníků hlavně manažeři, vědečtí a výzkumní pracovníci, lékaři, vysokoškolští učitelé, specialisté na ICT, pracovníci státní správy, právníci, studenti apod.

Novinka! V roce 2003 rozšiřuje INFORUM své dosavadní teritoriální zaměření z ČR a SR také na účastníky z ostatních zemí střední a východní Evropy.

Z HISTORIE

První ročník konference INFORUM (tehdy pod názvem "Infomedia") se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Na konferenci INFORUM 2002 bylo zaregistrováno 579 účastníků, kteří mohli vyslechnout přes 60 vystoupení a prohlédnout si stánky 25 vystavovatelů na doprovodné minivýstavě.

HLAVNÍ PROGRAM KONFERENCE

Hlavní konferenční program je třídenní a je rozdělen do tematicky zaměřených sekcí. V sekcích jsou kombinovány zvané přednášky domácích a zahraničních přednášejících s dalšími vystoupeními a firemními prezentacemi tak, aby sekce poskytovala vždy komplexním způsobem aktuální informace o dané problematice.

WORKSHOPY

Program konference je doplňován workshopy, které se budou konat v pondělí 26. 5. před zahájením konference.

INFOKONCERT A INFOMEJDAN

Společenský večer ve středu 28. 5., jehož spolupořadatelem je Národní knihovna České republiky, se skládá z INFOKONCERTu, který se již tradičně odehrává v v Zrcadlové kapli pražského Klementina a z recepce INFOMEJDAN na Révovém nádvoří (v případě deště na chodbách) Klementina. INFOKONCERT je z kapacitních důvodů vyhrazen pro přednášející, vystavovatele a další výslovně pozvané VIP hosty konference, zatímco INFOMEJDAN bude otevřen i ostatním účastníkům konference.

CENY INFORUM 2003

Již od roku 1999 jsou na základě hlasování účastníků konference udělovány CENY INFORUM nejlepším projektům a počinům v oblasti informačních institucí a zdrojů. 
Ceny budou vyhlášeny na INFOKONCERTu.

MINIVÝSTAVA

Součástí konference INFORUM je již tradičně minivýstava v předsálí Nové auly, na které se představují:

 • vydavatelé profesionálních informačních zdrojů

 • agregátoři informací a provozovatelé online služeb

 • poskytovatelé služeb na www

 • výrobci a dodavatelé knihovního software a dalších produktů a služeb

 • dodavatelé výpočetní techniky

TISKOVÁ KONFERENCE

Tisková konference ke konferenci INFORUM 2003 se uskuteční těsně před zahájením konference 27. 5. od 9:30 v Klubu knihovny VŠE (mezanin Staré budovy VŠE, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3).

KDO JSOU ÚČASTNÍCI?

 • ředitelé a vedoucí pracovníci knihoven a dalších informačních institucí

 • knihovníci z veřejných, akademických a firemních knihoven

 • pracovníci managementu znalostí

 • informační specialisté a uživatelé informačních služeb

 • pracovníci vládních informačních center

 • soukromé společnosti z oblasti informačního průmyslu

SLOŽENÍ ÚČASTNÍKŮ V ROCE 2002 (celkem 579)

Statistika účastníků 2002

ÚČASTNÍCI ZE SLOVENSKA

Již tradičně podporuje společnost Albertina icome Bratislava s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery účast slovenských odborníků na konferenci následující formou:

 • fakturace a platba účastnických poplatků v Sk
 • bezplatná doprava INFOBUSem Bratislava-Praha a zpět (sponzoruje ProQuest Information & Learning)
 • zajištění ubytování v Praze s finančním příspěvkem pro členy Spolku slovenských knihovníkov (SKK) a Slovenskej asociácie knižníc (SAK)

Kromě toho je začátek konference první den přizpůsoben tak, aby jej účastníci využívající INFOBUS stihli.

POŘADATELÉ

Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o. a Vysoká škola ekonomická v Praze. Na uspořádání společenského večera INFOMEJDAN se podílí Národní knihovna České republiky.

AiP logo   VŠE Národní knihovna ČR

Organizaci a program konference zajišťuje organizační výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace ke konferenci vám poskytneme na adrese:

Albertina icome Praha s.r.o.
Jana Machonská - hlavní koordinátorka INFORUM 2003
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212

fax: 222 231 313

 

Hlavní stránka ] [ O konferenci ] Program konference ] Místo konání ] Sponzoři ] Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] Organizační výbor ] Přihláška ]

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio