PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Jméno

Organizace

Helena Bouzková Národní lékařská knihovna, Praha

Igor Čermák

Vysoká škola ekonomická, Praha

Petr Dudek

Unipetrol, a.s., Praha

Jana Hartmanová

Vysoká škola ekonomická, Praha

Jiří Kadleček

Dr. Kadleček ONLINE, Praha

Vladimír Karen

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Adolf Knoll

Národní knihovna ČR, Praha

Martina Krátká

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Naděžda Litecká

Národní knihovna ČR, Praha

Martin Lhoták

Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Jana Machonská

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Richard Papík

Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví´, Praha

Marie Pavlů

Euro Info Centrum Praha

Jakub Petřík

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

Petr Pojer

Taylor Nelson Sofres Factum s.r.o., Praha

Jindřiška Pospíšilová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Svatopluk Rieger

Slezská univerzita v Opavě a Univerzita Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc

Milan Špála

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Filip Vojtášek

Albertina icome Praha s.r.o., Praha

 

Hlavní stránka ] O konferenci ] Program konference ] Místo konání ] Sponzoři ] Výstava ] Ceny INFORUM ] Fotoforum ] Anketa ] [ Organizační výbor ] Přihláška ]

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio