Organizační pokyny týkající se dopravy a ubytování během konference INFORUM 2004 v Praze.

Příspěvky pro členy SAK

Příspěvek ve výši 500 Sk bude žadatelům (vždy 1 osoba z členské instituce) zaslán po uskutečnění konference na základě písemné žádosti zaslané na e-mail daniela.gondova@fphil.uniba.sk nebo na adresu Slovenská asociácia knižnic, PhDr. Daniela Gondová, Nám. slobody 19, 812 23 Bratislava. V žádosti musí být uvedeno jméno účastníka a číslo účtu, na který bude refundace části nákladů (500 Sk) zaslána.

Příspěvky pro členy SSK

Příspěvek ve výši 500 Sk bude žadatelům (vždy 1 osoba z členské instituce SSK) zaslán po uskutečnění konference na základě písemné žádosti zaslané na e-mail stassel@svf.stuba.sk nebo na adresu Spolok slovenských knihovníkov, Ing. Silvia Stasselová, Michalská 1, 814 17 Bratislava. V žádosti musí být uvedeno jméno účastníka a číslo účtu, na který bude refundace části nákladů (500 Sk) zaslána. Nejzazším termínem pro zaslání žádosti je PONDĚLÍ 31. 5 2004

Doprava autobusem

(pro zaregistrované)

Doprava pro členy SAK/SSK bude zajištěna vlastním autobusem, který sponzoruje společnost ProQuest Information and Learning. Autobus bude přistavený v úterý 25. května 2004 v 5:30 na parkovišti na Trnavskom mýte v Bratislavě (před domem odborů - ISTROPOLIS). Od 5:30 do 5:45 bude probíhat prezence účastníků a s ohledem na začátek konference v 11 hod odjíždí autobus přesně v 5:45!

Pro zájemce nabízíme i možnost nástupu v Nitře na parkovišti před železniční stanicí. Odjezd autobusu z Nitry v 4:30. Odjezd zpět z Prahy na Slovensko v pátek 28. května 2004 nejpozději ve 12:00. Pro zájemce je tu opět možnost odvozu až do Nitry.

Ubytování

(pro zaregistrované)

V rámci zvláštní nabídky pro členy SAK/SSK je zajištěné ubytování v městské části Hostivař od 25.5. - 28.5. Cena ubytování je 500,00 Kč (včetně DPH) pro jednu osobu na jednu noc.

Ubytování je zajištěno v Hotelu Vltava, který najdete na adrese Weilova 2, Praha 10 - Hostivař. Přesné umístění najdete na této mapě.

V úterý 25. 5. (po skončení oficiálního programu) budou odvezeni všichni ubytovaní účastníci do hotelu, kde budou hromadně zaregistrováni a ubytováni. Individuální registrace v hotelu není možná. Další dny je zabezpečen pro ubytované účastníky odvoz autobusem ProQuest InfoBus na místo konání konference. Návrat do hotelu je individuální podle Vašeho programu.

V blízkosti hotelu se nacházejí zastávky autobusů (č. 271, 154, 122, 212) a tramvají (č. 22, 26) "Nádraží Hostivař" a "Gercenova". Více informací o městské hromadné dopravě včetně jízdních řádů naleznete na adrese http://www.dpp.cz/idos.