Sborník

Zpět na program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Birová Daniela, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Boldiš Petr, Česká zemědělská univerzita, Praha


Břicháček Petr, AiP Safe, Praha

 • Document Delivery AiP Safe
 • Soubor PDF 

Čabrunová Anna, Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava


Čermák Igor, Vysoká škola ekonomická, prorektor pro informační systém VŠE, Praha

 • Zahájení konference
 • Soubor PDF 

Čumplová Ludmila, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Diačiková Anna, Chemosvit, Svit


Dixee Barbara, Knovel Corporation, USA


Engel Ulrike, KG Saur Verlag / A Part of the Thomson Corporation, Německo


Faklová Anna, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Garcia Rodriguez Raul, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Gudgin David, Euromonitor, Velká Británie

Spoluautoři: Lisa Tomlinson, Euromonitor


Hemola Hanuš, Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR


Hercová Jana, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Janoušková Marika, ProQuest Information and Learning, Velká Británie

 • Novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů od společnosti ProQuest Information and Learning
 • Soubor PDF 

Jarolímek Jan, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Jelínek Jiří, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Kačín Radovan, Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE


Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.


Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.

 • Závěrečné slovo
 • Soubor PDF 

Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.

Spoluautoři: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

 • Úvodní příspěvek - INFORUM podesáté
 • Soubor PDF  Soubor PDF 

Katolická Barbora, Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň


Kligienė Nerutė, Institute of Mathematics and Informatics, Litva


Klimesch Reiner, Ovid Technologies, Německo


Klimesch Reiner, Ovid Technologies, Německo


Kloosterling Diogenes, CSA, Velká Británie


Kocourek Pavel, Incad, s.r.o., Praha


Koot Annemarie, Elsevier Science, Nizozemsko


Kopáčiková Judita, Staromestská knižnica v Bratislave


Kudláček Rostislav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Langová Kateřina, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Ledínský Martin, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Lesenková Eva, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Lettenstrom Frans, Springer-Verlag, Německo


Levy Richard, Thomson Dialog, Velká Británie


Lhoták Martin, Knihovna Akademie věd ČR, Praha


Lob Susanna, Oxford University Press, Velká Británie


Machytková Marta, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Malina Antonín, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Marušiaková Katarína, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Mathauser Dominik, Incad, s.r.o., Praha


Menoušek Jiří, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Nemrava Jan, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Nivnická Libuše, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Ojala Marydee, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Ojala Marydee, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Pavlík Jiří, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Pechr Bohumil, Ministerstvo informatiky ČR, Praha


Pečený Ondřej, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Pokorný Jan, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Potáček Jiří, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová


Prokop Marek, PROKOP software s.r.o., Praha


Psohlavec Stanislav, AiP Beroun s.r.o., Beroun


Ribarov Kiril, Univerzita Karlova - Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha

Spoluautoři: Jiří Bubník, Jiří Čelák, Vojtěch Janota, Alexandr Kára, Václav Novák, Tomáš Vondra, Matematicko-fyzikální fakulta UK


Robinson Lesley, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Rous Vladimír, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


různí autoři / various authors


různí autoři / various authors


Schaßan Torsten, University of Cologne, Německo


Schwarz Josef, informační konzultant, Praha


Sklenák Vilém, Vysoká škola ekonomická, Praha


Smetanová Dana, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Lucie Hejná, Státní technická knihovna


Smith Barry, ProQuest Information & Learning, Velká Británie


Stancheva Nevena, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


Stašák Jozef, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Stephan Werner, Stuttgart University Library, Německo

Spoluautoři: Bernhard Graf, Frank Scholze, Stuttgart University Library, SRN


Svoboda Martin, Státní technická knihovna, Praha

 • Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group
 • Soubor PDF 

Svršek Ladislav, Albertina icome Bratislava


Šebejová Katarína, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Šmilauer Bohdan, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Špála Milan, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Špála Milan, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


Talich Milan, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Tkačíková Daniela, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Uhlíř Zdeněk, Národní knihovna ČR, Praha


Vargová Katarína, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


Vejlupek Tomáš, Tovek spol. s r.o., Praha


Vlasák Rudolf, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Vojtášek Filip, Albertina icome Praha s.r.o.


Vojtášek Filip, Albertina icome Praha s.r.o.

 • Shrnutí nabídek elektronických knih
 • Soubor PDF 

Wendlinger Barbara, Nielsen BookData, Velká Británie