Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich,  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek popisuje obecné principy webových služeb a aplikací XML. Vysvětluje význam a výhody jejich využití. Podrobněji se pak zaměřuje na webové mapové služby (Web Map Services - WMS) rozvíjené na základě otevřených standardů Open GIS koncorcia (OGC). Tyto služby umožňují například on-line skládání uživatelem definovaných tematických map v okně internetového prohlížeče z dat poskytovaných servery se službami WMS. Uživatel tedy nemusí žádná data vlastnit, přesto si může složit aktuální tematickou mapu ze zvoleného území, jejíž obsah si sám určí.

V příspěvku se dále uvádí konkrétní příklad webové aplikace XML pro on-line výpočty se současným využitím webové mapové služby k prezentaci jejich výsledků. Velmi stručně se také vysvětlují nezbytné principy, výhody a význam formátu XML, tak, aby čtenář porozuměl v plné míře uvedeným principům služeb založených na tomto formátu.

O autorovi

V roce 1984 ukončil na ČVUT v Praze na Fakultě stavební, obor geodézie a kartografie. Po studiu nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK). Zde od r. 1987 pracoval v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM), kde se zabýval zpracováním geodetických sítí a problémy geodynamiky.

V letech 1992 - 1993 absolvoval jednoroční studijní pobyt v Institutu pro aplikovanou geodézii ve Frankfurtu nad Mohanem (IfAG), kde zpracoval českou, slovenskou a maďarskou část sítě GPS Evropského referenčního systému EUREF. Byl to počátek současných moderních polohových geodetických základů v těchto zemích. Poté se věnoval otázkám zpracování GPS dat pro geodynamické účely a problémům spojeným s analýzou deformací z těchto dat.

Od roku 1995 se začal zabývat informatikou v Odvětvovém informačním středisku (ODIS) VÚGTK. Byl autorem projektu a zodpovědným řešitelem úkolu automatizace knihovnických prací v Zeměměřické knihovně ODIS. Nyní se věnuje tvorbě informačních systémů, se zaměřením na webové informační systémy.

V roce 2002 obhájil na stavební fakultě ČVUT doktorskou disertační práci "Informační systémy pro on- line poskytování odborných geodetických informací a jejich tvorba". Od začátku roku 2003 je vedoucím ODIS VÚGTK.


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Zpět na program