Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva,  University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF

Abstrakt

Data Envelopment Analysis is non-parametric linear programming based technique used for measuring the relative performance of organizational units where the presence of multiple inputs and outputs makes comparisons difficult. DEA is generally used to measure efficiency of hospitals, universities, bank branches, police offices, tax offices. The method calculates the efficiency of a set of decision making units (DMU’s) and provides information on which unit is not using inputs efficiently. We estimate the panel data of five University Libraries for years 2002 and 2003. The input variables we consider are: staff, expenses for print issues, expenses for electronic issues, scale, wages, material and technical founds. As an output variables we estimated: number of registrated readers, number of served costumers, number of books checked out. We found that 3 libraries form the efficiency frontier and the other 2 are inefficient for 2002 and 2003. We suggest a benchmark for inefficient units.


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program