Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava,  Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Základem úspěchu optimalizace webových stránek je synergický efekt spojení několika základních pravidel. Tvůrci webu se těchto zásad drží a vytváří stránky optimalizované pro vyhledávače. Stručné charakteristiky vyhledávačů a principy jejich funkce. Srovnání chování vyhledávače s chováním běžného uživatele. Najdou návštěvníci na stránkách lepší obsah a budou se moci po stránkách efektivněji pohybovat, nebo tomu bude naopak? Úvod do "search engine marketingu", základní metody a způsoby tvorby stránek. Přínos základních pravidel tvorby designu pro návštěvníky. Srovnání výhod různých způsobů navigace a tvorby menu, optimalizace rychlosti načítaní stránek, optimalizace textu na základě zvolených klíčových slov, zásady volby klíčových slov, umisťování prvků na stránkách a srovnání designových, marketingových a uživatelských hledisek tvorby webových stránek.

O autorovi

student 5. ročníku specializace managementu informací na Fakultě Managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci.

Zpracovává diplomovou práci na téma "Optimalizace www stránek pro vyhledávací služby a indexovací katalogy"


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program