Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek,  Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Úroveň využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ovlivňuje v současné době rozvoj a konkurenceschopnost jednotlivců, podniků, výrobních odvětví, regionů a celých kontinentů. Rozšíření ICT, včetně internetových, v zemědělských podnicích České republiky je v současné době již uspokojivé. Vzhledem ke struktuře zemědělských podniků je penetrace internetových technologií v ČR větší než ve většině států Evropské unie. Aktuální otázkou se tak stává především úroveň využití těchto technologií, která již není z větší části otázkou finanční, ale především záležitostí znalostí a zvyků uživatelů a dostupnosti informací a služeb.

O autorovi

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze (1992), fakulta agronomická, specializace management a marketing

Pracovní zařazení:

  • Agronet, a.s. (1993 - 1999)- ředitel divize analýzy dat, ředitel společnosti
  • Katedra informačních technologií ČZU v Praze (1999 - doposud) - odborný asistent
  • Informační a poradenské centrum PEF ČZU v Praze (2000 - doposud) - vedoucí

Zaměření: aplikace ICT ve venkovských regionech a státní správě. Garant předmětu: Informační systémy ve státní správě a samosprávě


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program