Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek,  Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Pojmu "neviditelný web" použila v roce 1994 poprvé americká odbornice Jill Ellsworthová. Označila tak informace, které nebylo možné na internetu najít pomocí tehdejších vyhledávačů.

Internet je dodnes rozdělen na dvě části – na jedné straně viditelný a "brouzdatelný" web a na druhé straně až 500 krát větší neviditelný, neprůhledný či hluboký web. Právě v něm se nachází i mnoho validních medicínských informací.

Kromě technických příčin zde existují další důvody špatné dostupnosti některých informací. Je to stále větší podíl tzv. informačního šumu a také nedostatečná internetová optimalizace dokumentů s odbornými medicínskými informacemi.

Autor vyjmenovává pět bran do neviditelného webu medicíny:

  • 1. brána – využití některých zvláštních funkcí klasických vyhledávačů
  • 2. brána – využití specializovaných (medicínských) databází
  • 3. brána – využití specializovaných (medicínských vyhledávačů
  • 4. brána – využití indexů odkazů na "neviditelné" dokumenty
  • 5. brána – využití monitorování různých forem on-line diskursu medicínských odborníků (usenetové skupiny, elektronické konference, chaty, atd.)

Součástí prezentace jsou odkazy na některé zdroje "neviditelných" medicínských informací.

O autorovi

Autor pracuje jako vedoucí střediska vědeckých informací (lékařské knihovny) Nemocnice Louny, p.o.

  • 1972 – 1977 – redaktor zpravodajství Radio Praha
  • 1977-1987 – metodik okresního kulturního střediska v Lounech
  • 1991 absolvoval střední knihovnickou školu v Praze
  • od roku 1987 pracuje v lékařské knihovně v Lounech

Je autorem či spoluautorem několika monografií a desítek odborných článků. Podílel se na organizování systému Veřejných informačních služeb ve zdravotnictví (VISZ). V letech 2000 - 2003 byl oponentem projektu EBSCO – EIFL DIRECT (NK ČR + MŠMT ČR + Open Society).

Jeho hlavní profesionálním zájmem je vyhledávání medicínských informací na internetu.


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program