Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová,  Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Význam informácií pre transparentnosť podnikateľského prostredia v SR

  • legislatíva
  • informačné zdroje o firmách: verejné registre, neverejné registre, vestníky a ich dostupnosť na Internete
  • komerčné databázy
  • ostatné informačné zdroje
  • využitie údajov získaných z verejných zdrojov a komerčných databáz

Budúcnosť informačných zdrojov v SR

  • Internet a jeho význam v sprístupňovaní verejných informácií
  • centrálne registre

O autorovi


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program