Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Tento program konference je předběžný a může být ještě změněn!

WORKSHOP A: WebArchiv - získávání a archivace elektronických (online) zdrojů
Koordinátor: Ludmila Celbová,  Národní knihovna ČR, Praha
Kdy a kde: 24. 5. 2004, 10:00 - 13:00, Zasedací místnost Národní knihovny ČR

Workshop bude věnován problematice získávání a archivace elektronických zdrojů, zejména zdrojů Internetových. V první části seznámíme posluchače s tím, jak je tento problém řešen v knihovnách, druhá část bude věnována ostatním paměťovým institucím, jichž se archivace elektronických dat týká.

Workshop se zaměří na:

  • úvod do problematiky, úskalí a jejich řešení, současné trendy
  • situace v zahraničí, seznámení s nejvýznamnějšími projekty
  • situace v České republice, poslední vývoj projektu WebArchiv
  • knihovnicko-organizační problematika / administrativní záležitosti projektu, legislativní otázky, standardy
  • aplikace informačních technologií / použití vhodných softwarových a hardwarových prostředků pro dlouhodobou archivaci
  • situace v ostatních paměťových institucích v ČR zabývajících se archivací (např. archivy, muzea)
  • vývoj, perspektivy, trendy, kooperace

Očekáváme diskusi zejména k otázkám: Je archivace elektronických online zdrojů nutná? Pro koho? Jaké instituce by se měly do procesu archivace zapojit? Jakým způsobem? apod.

Zahájení konference
Koordinátor: Vladimír Karen,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 11:00 - 13:00, Nová aula

Zahájení konference

Autor: Igor Čermák, Vysoká škola ekonomická, prorektor pro informační systém VŠE, Praha


Úvodní příspěvek - INFORUM podesáté

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Spoluautoři: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.


Kvalita informací v centru pozornosti informačních profesionálů

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Hodnocení významnosti vědeckých časopisů: případová studie z Univerzity Stuttgart

Autor: Werner Stephan, Stuttgart University Library, Německo

Spoluautoři: Bernhard Graf, Frank Scholze, Stuttgart University Library, SRN


Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy

Autor: Bohumil Pechr, Ministerstvo informatiky ČR, Praha


Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I.
Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 14:00 - 17:30, Nová aula

InfoLib - sen, ktorý sa mení na skutočnosť

Autor: Daniela Birová, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava


Portál STM

Autor: Dana Smetanová, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Lucie Hejná, Státní technická knihovna


Infozdroje – inteligentní rozcestník k elektronickým informačním zdrojům

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Prezentace posterů

Autor:  různí autoři / various authors, 


Novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů od společnosti ProQuest Information and Learning

Autor: Marika Janoušková, ProQuest Information and Learning, Velká Británie


Obchodní informace z celého světa pro vaši knihovnu

Autor: David Gudgin, Euromonitor, Velká Británie

Spoluautoři: Lisa Tomlinson, Euromonitor


Nechybí ve vaší knihovně link server?

Autor: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Profil Z39.50 pro jednoduché vyhledávání a stahování záznamů

Autor: Jan Pokorný, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Systém pro stahování bibliografických záznamů z českých a zahraničních zdrojů

Autor: Martin Ledínský, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha


Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace
Koordinátor: Zdeněk Uhlíř,  Národní knihovna ČR, Praha
Kdy a kde: 25. 5. 2004, 14:00 - 17:00, Posluchárna D

Soumrak knihovny

Autor: Torsten Schaßan, University of Cologne, Německo


Vize sémantických procesů - aktuální trendy

Autor: Nerutė Kligienė, Institute of Mathematics and Informatics, Litva


Konceptuální rámec virtuálního badatelského prostředí

Autor: Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha


Manusriptorium - základ virtuálního badatelského prostředí

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun


ACT - počítačové zpracování psaného kulturního dědictví

Autor: Kiril Ribarov, Univerzita Karlova - Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha

Spoluautoři: Jiří Bubník, Jiří Čelák, Vojtěch Janota, Alexandr Kára, Václav Novák, Tomáš Vondra, Matematicko-fyzikální fakulta UK


Digitalizační centrum Akademie věd ČR

Autor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha


Elektronické knihy: hrozba, nebo doplněk tradičních dokumentů?
Koordinátor: Filip Vojtášek,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 9:00 - 12:30, Nová Aula

Elektronické knihy: vlastnosti a zpřístupnění

Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.


Gale Virtual Reference Library - nová platforma pro vyhledávání v kolekci renomovaných elektronických knih

Autor: Ulrike Engel, KG Saur Verlag / A Part of the Thomson Corporation, Německo


Nová generace služeb pro elektronické knihy na Internetu - Safari Tech Books Online

Autor: Barry Smith, ProQuest Information & Learning, Velká Británie


Trendy v oblasti elektronických knih z pohledu Knovel

Autor: Barbara Dixee, Knovel Corporation, USA


Books@Ovid plně integrovány s bibliografickými databázemi a elektronickými časopisy

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Oxford Online: elektronické knihy trochu jinak

Autor: Susanna Lob, Oxford University Press, Velká Británie


Elektronické knihy od společnosti Kluwer

Autor: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava


Shrnutí nabídek elektronických knih

Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.


Přínos informačního střediska v rámci firmy
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 8:30 - 12:00, Posluchárna D

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace

Autor: Lesley Robinson, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Aké šance má firemné Informačné stredisko v súčasnosti?

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit, Svit


Economist Intelligence Unit - informace z celého světa

Autor: Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství

Autor: Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha


Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektívy

Autor: Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave


Vysoká cena nedostupnosti informací

Autor: Dominik Mathauser, Incad, s.r.o., Praha


Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov

Autor: Anna Čabrunová, Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava


Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II.
Koordinátor: Jiří Kadleček,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:30-17:00, Nová Aula

Unikátní spolupráce CSA se sdružením BioOne - zpřístupnění plnotextových časopisů na platformě IDS

Autor: Diogenes Kloosterling, CSA, Velká Británie


Dialog Profound & DialogNewsRoom - vyhledejte vše snadno a rychle díky jedinečné metodě indexování

Autor: Richard Levy, Thomson Dialog, Velká Británie


Novinky v ScienceDirect a jeho intergrace s ostatními platformami

Autor: Annemarie Koot, Elsevier Science, Nizozemsko


Prezentace posterů

Autor:  různí autoři / various authors, 


SpringerLink - důmyslný nástroj pro knihovníky a vědce

Autor: Frans Lettenstrom, Springer-Verlag, Německo


Bibliografické online služby pro evropské akademické knihovny

Autor: Barbara Wendlinger, Nielsen BookData, Velká Británie


TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie

Autor: Josef Schwarz, informační konzultant, Praha


Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů

Autor: Pavel Kocourek, Incad, s.r.o., Praha


Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


INFOKONCERT
Koordinátor: .,  Organizační výbor INFORUM
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 20:00 - 21:00, Zrcadlová kaple, Klementinum

Vzhledem k omezené kapacitě Zrcadlové kaple, mohou být na INFOKONCERT pozváni pouze zvaní hosté, přednášející a vystavovatelé.

Během INFOKONCERTu budou slavnostně vyhlášeny výsledky ankety o Ceny INFORUM 2004. Vystupovat s doprovodnou kapelou bude zpěvačka Jana Koubková, která patří už léta k předním osobnostem českého jazzu.

INFOMEJDAN - Recepce v Klementinu
Koordinátor: .,  Organizační výbor INFORUM
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 21:00 - 23:00, nádvoří před Zrcadlovou kaplí, Klementinum

Večerní program konference INFORUM se bude konat na nádvoří před Zrcadlovou kaplí (nebo v případě nepříznivého počasí na obou hlavních chodbách I. patra Klementina). K poslechu i k tanci bude hrát kapela Tandem Plus.

Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:15, Nová aula

Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Content management: organizace informací na webových stránkách

Autor: Petr Boldiš, Česká zemědělská univerzita, Praha


Význam informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Autor: Marek Prokop, PROKOP software s.r.o., Praha


Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Uživatelská podpora v prostředí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Metadata, sémantika a sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha


Google pro pokročilé

Autor: Ondřej Pečený, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Propagace informačních zdrojů a služeb
Koordinátor: Ivana Kadlecová,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 13:30 - 16:00, Nová Aula

Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti

Autor: Katarína Vargová, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE


Význam informačního centra veřejné vysoké školy

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová


Ptejte se knihovny - stará služba v novém

Autor: Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR


Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Autor: Barbora Katolická, Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena, Brno


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby