Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přínos informačního střediska v rámci firmy
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 8:30 - 12:00, Posluchárna D

Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov

Autor: Anna Čabrunová,  Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Informačné prostredie podnikov prešlo v posledných rokoch pod vplyvom vývoja informačných systémov a informačných technológií významnými zmenami. IS a IT sa stali na základe systémovej integrácie integrálnou súčasťou podnikových procesov a podnikových zdrojov, nástrojom efektívneho riadenia podniku. Do integrovaného informačného systému podniku by mali byť systémovo začlenené aj procesy, zdroje, služby a produkty, ktoré súvisia s úlohami informačného strediska. Príspevok sa pokúša o takéto riešenie ako z hľadiska inštitucionálneho, tak aj profesionalizácie a výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyžaduje si to spoluprácu s technologickými a manažérskymi odbormi, ktoré sa podieľajú na budovaní IIS. Od zachytenia súčasných trendov v budovaní IIS, ktoré rozširujú systémovú integráciu o integráciu podnikových znalosti a IT a IS, závisí ďalšia budúcnosť informačných stredísk.

O autorovi

Autorka pôsobí ako odborný asistent na Katedre knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského.Prednáša a špecializuje sa na výskum v oblasti teórie a metodológie informačnej vedy.


Ostatní příspěvky v sekci:

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace

Autor: Lesley Robinson, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Aké šance má firemné Informačné stredisko v súčasnosti?

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit, Svit


Economist Intelligence Unit - informace z celého světa

Autor: Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství

Autor: Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha


Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektívy

Autor: Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave


Vysoká cena nedostupnosti informací

Autor: Dominik Mathauser, Incad, s.r.o., Praha


Zpět na program