Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přínos informačního střediska v rámci firmy
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 8:30 - 12:00, Posluchárna D

Vysoká cena nedostupnosti informací

Autor: Dominik Mathauser,  Incad, s.r.o., Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

V dnešní ekonomice je okamžitý a přesný přístup k informacím pro mnohé společnosti kritickým faktorem úspěchu. Jaká je návratnost investic (ROI) do technologií z oblasti vyhledávání a sdílení informací?


Ostatní příspěvky v sekci:

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace

Autor: Lesley Robinson, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Aké šance má firemné Informačné stredisko v súčasnosti?

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit, Svit


Economist Intelligence Unit - informace z celého světa

Autor: Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství

Autor: Tomáš Vejlupek, Tovek spol. s r.o., Praha


Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektívy

Autor: Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave


Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov

Autor: Anna Čabrunová, Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava


Zpět na program