Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Přínos informačního střediska v rámci firmy
Koordinátor: Anna Diačiková,  Chemosvit, Svit
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 8:30 - 12:00, Posluchárna D

Jak vytvářet poznatkovou bázi pro konkurenční zpravodajství

Autor: Tomáš Vejlupek,  Tovek spol. s r.o., Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Vrcholem většiny informačních systémů či služeb jsou rešerše informací k požadovanému tématu, které zahrnují větší či menší podíl práce experta na způsobu výběru a hodnocené informací. Skutečný přínos takových rešerší pro rozhodování však bývá minimální. To, co manažeři k řešení svých problémů potřebují, nejsou informace, ale znalosti. Tyto znalosti však nemohou vznikat jinak než systematickým zjišťováním souvislostí, které představují. Jedná se jednak o vazby a vztahy mezi aktéry, kteří nějak ovlivňují trh a jednak, a jednak o rizika a příležitosti, které vyplývají z různých události a závazných předpisů vzhledem ke konkrétním projektům a záměrům. Zatímco informace jsou ve stále větší míře dostupné všem, znalosti představují velkou přidanou hodnotu tvořící skutečnou konkurenční výhodou firmy.

O autorovi

Absolvent ČVUT fakulta elektrotechnická. V r. 1993 založil firmu Tovek, která se specializuje na profesionální aplikace pro vyhledávání a analýzu informací. Odborně se věnuje metodám využívání informačních technologií specificky v oblasti zpravodajství a investigativy (Competitive Intelligence).


Ostatní příspěvky v sekci:

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace

Autor: Lesley Robinson, Lesley Robinson Consultancy Services Ltd, Velká Británie


Aké šance má firemné Informačné stredisko v súčasnosti?

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit, Svit


Economist Intelligence Unit - informace z celého světa

Autor: Raul Garcia Rodriguez, Economist Intelligence Unit, Velká Británie


Informačná podpora podnikania a firemné informačné pracoviská na Slovensku: súčasný stav a perspektívy

Autor: Judita Kopáčiková, Staromestská knižnica v Bratislave


Vysoká cena nedostupnosti informací

Autor: Dominik Mathauser, Incad, s.r.o., Praha


Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov

Autor: Anna Čabrunová, Univerzita Komenského - Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava


Zpět na program