Obrázek - O konferenci

Konference INFORUM, jejíž desátý ročník se uskuteční 25. až 27. května 2004, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku (viz graf níže). Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Pořadatelé

Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o., přední dodavatel elektronických informačních zdrojů v ČR a SR, a Vysoká škola ekonomická v Praze. Na uspořádání společenského večera INFOMEJDAN se podílí Národní knihovna České republiky.

Organizaci a program konference zajišťuje organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

logo AiP logo VSE

Z historie

První ročník konference (tehdy pod názvem Infomedia) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Loni bylo zaregistrováno 630 účastníků, kteří mohli vyslechnout 70 vystoupení a prohlédnout si stánky 23 firem na doprovodné minivýstavě.

Složení účastníků v roce 2003
Složení účastníků v roce 2003

Hlavní program konference

Hlavní konferenční program je třídenní a je rozdělen do tematických sekcí. V jejich rámci jsou kombinovány zvané příspěvky domácích a zahraničních přednášejících s dalšími vystoupeními a firemními prezentacemi tak, aby sekce poskytovala vždy komplexním způsobem aktuální informace o dané problematice.

Workshopy

Program konference je doplněn workshopy, které se budou konat v pondělí 24. 5., před zahájením samotné konference.

Infokoncert a Infomejdan

Společenský večer ve středu 26. 5., jehož spolupořadatelem je Národní knihovna České republiky, se skládá z INFOKONCERTu, který se již tradičně odehrává v Zrcadlové kapli pražského Klementina, a z recepce INFOMEJDAN na nádvoří (v případě deště na chodbách) Klementina. INFOKONCERT je z kapacitních důvodů vyhrazen pro přednášející, vystavovatele a další výslovně pozvané VIP hosty konference, zatímco INFOMEJDAN bude otevřen všem účastníkům konference.

logo NK

Ceny INFORUM 2004

Již od roku 1999 jsou na základě hlasování účastníků konference udělovány CENY INFORUM nejlepším projektům a počinům v oblasti informačních institucí a zdrojů. Ceny budou vyhlášeny na INFOKONCERTu.

Minivýstava

Součástí konference INFORUM je již tradičně minivýstava v předsálí Nové auly, na které se představují:

  • vydavatelé profesionálních elektronických informačních zdrojů
  • agregátoři informací a provozovatelé online služeb
  • poskytovatelé služeb na www
  • výrobci a dodavatelé knihovního software a dalších souvisejících produktů
  • dodavatelé výpočetní techniky

Účastníci ze Slovenska

Již tradičně podporuje společnost Albertina icome Praha s.r.o. ve spolupráci s dalšími partnery účast slovenských odborníků na konferenci následující formou:

  • bezplatná doprava INFOBUSem Bratislava-Praha a zpět (sponzoruje ProQuest Information & Learning)
  • zajištění ubytování v Praze s finančním příspěvkem pro členy Spolku slovenských knihovníkov (SKK) a Slovenskej asociácie knižníc (SAK)

Kromě toho je začátek konference první den přizpůsoben tak, aby jej účastníci využívající INFOBUS stihli. Bližší informace pro účastníky ze Slovenska naleznete na následující stránce

Další informace

Další informace ke konferenci vám rádi poskytneme na adrese:
Albertina icome Praha s.r.o.
Jana Machonská (koordinátorka INFORUM 2004)
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212
fax: 222 231 313
e-mail: jana.machonska@aip.cz