Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:15, Nová aula

Content management: organizace informací na webových stránkách

Autor: Petr Boldiš,  Česká zemědělská univerzita, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Tvorba webových stránek často opomíjí strukturování navigace, které by umožňovalo rychlou a přehlednou orientaci na stránkách. Pro úspěch stránky ve výsledcích vyhledávání již nejsou nejdůležitější různé techniky pro zviditelnění ve vyhledávačích, ale především hodnotný obsah. Ani ten však nezaručí úspěch stránek, pokud nemá celá prezentace přehlednou navigační strukturu. Při tvorbě stránek je třeba zaměřit se také na navigační architekturu a snažit se předvídat chování uživatelů podle následujících zásad:

  • systematické budování celé prezentace
  • logická organizace obsahu
  • rozdělení obsahu stránek do hierarchie podle jejich významu
  • zachycení vazeb mezi jednotlivými částmi prezentace
  • nabídka pomůcek pro hledání (searchbox/mapa webu)

Dobrá navigační struktura může také pomoci při zpracování stránek roboty vyhledávačů, které na základě struktury stránek (a jejich odkazů) indexují a vyhodnocují obsah.

O autorovi

Absolvent Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, v současné době pracuje ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity v Praze. Autor je zároveň interním doktorandem Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.


Ostatní příspěvky v sekci:

Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Význam informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Autor: Marek Prokop, PROKOP software s.r.o., Praha


Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Uživatelská podpora v prostředí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Metadata, sémantika a sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha


Google pro pokročilé

Autor: Ondřej Pečený, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Zpět na program