Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:15, Nová aula

Google pro pokročilé

Autor: Ondřej Pečený,  Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Jak mohou informační specialisté "přemoci" fenomén zvaný Google? Z velké části jeho vlastními zbraněmi. Stačí se naučit dokonale využívat všech jeho vyhledávacích schopností. Naprostá většina jeho uživatelů nepoužívá formulaci dotazu pomocí pokročilých technik. Cílem tohoto příspěvku je seznámit se způsoby vyhledávání v Googlu, které poskytují informačním specialistům výhodu oproti běžným uživatelům. Jak například používat Google pro vyhledávání v oblasti českého internetu? Jak si nechat Googlem přeložit webovou stránku z jednoho světového jazyka do druhého? Google neslouží pouze lidem s dobrými úmysly. Je možno jej použít několika způsoby jako zbraň (neoprávněné získání přístupu k databázím, prozrazení hesel, nelegální software, Google-bombing atd.). Googlemanie – nebezpečí představy, že když "to není v Googlu, není to nikde na internetu". Google není pouze vyhledávačem webových stránek. Jaké další služby poskytuje?

O autorovi

Student navazujícího magisterského studia oboru informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dokončuje diplomovou práci na téma Medicínské a farmaceutické informační portály. Působí jako lektor v rámci projektu VISK 2 Základní počítačová gramotnost v Národní knihovně ČR. Výuka pro pracovníky knihoven z celé ČR se odehrává na úrovni přípravy k získání certifikátu ECDL. Od února 2002 vede instruktáže Internet v knihovnách v rámci rekvalifikačního knihovnického kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR. V roce 2002 přednášel o pokročilém vyhledávání na internetu a neviditelném webu ve Státní technické knihovně. Od podzimu 2000 vystupoval jako externí školitel firmy Albertina icome Praha s.r.o. pro databáze ProQuest a PCI. K systému ProQuest vytvořil elektronickou příručku publikovanou v rámci CD Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. Mezi jeho odborné zájmy patří provádění rešerší za použití profesionálních informačních systémů, pokročilé vyhledávání na internetu, problematika internetových domén a nevyžádané elektronické pošty, návrhy a realizace webových prezentací, výuka práce s počítači, konzultace v oblasti ICT.


Ostatní příspěvky v sekci:

Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Content management: organizace informací na webových stránkách

Autor: Petr Boldiš, Česká zemědělská univerzita, Praha


Význam informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Autor: Marek Prokop, PROKOP software s.r.o., Praha


Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Uživatelská podpora v prostředí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Metadata, sémantika a sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha


Zpět na program