Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:15, Nová aula

Uživatelská podpora v prostředí WWW

Autor: Jiří Jelínek,  Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Internet a jeho nejpopulárnější služba WWW daly uživatelům k dispozici obrovské množství dat a informací. Problémem se dnes stává ne technická dostupnost, ale schopnost objevit požadovanou informaci. Pro uživatele je často obtížná i orientace v té části prostředí WWW, kterou již navštívil. Příspěvek se proto zabývá postupy a možnostmi, jak podporovat uživatele v prostředí WWW v jeho každodenní práci s tímto médiem. Prezentovány budou rovněž praktické zkušenosti s použitím některých popsaných metod.

Jádrem většiny podpůrných systémů je sledování běžného chování uživatele, na jehož základě je definován jeho profil a jsou konstruována doporučení a návrhy na další postup, které jsou mu předkládány. Analýza probíhá po tzv. sezeních, tedy časově omezených blocích, během kterých se předpokládá, že uživatel sleduje jediný cíl (např. nalezení informací o konkrétní problematice). Z jejich průběhu lze zjistit základní vzory chování na WWW a modelovat tu část WWW prostoru, kterou již uživatel objevil. Lze rovněž odkrýt podobnosti mezi chováním a zvyklostmi různých uživatelů.

Z jednotlivých sezení lze rovněž vysledovat uživatelův konkrétní zájem a popsat ho ve formě slovních termů. Ty je možno získat z textů odkazů, na které je kliknuto, z popisu navštívených stránek (titulek, klíčová slova) i z plných textů WWW stránek. Termy lze následně využít při vyhledávání na WWW s pomocí některého z dostupných vyhledávačů. Uživateli jsou pak doporučeny další informační zdroje s obdobným zaměřením. Velmi zajímavou možností je významové zpracování termů a jejich zasazení do pojmových hierarchií.

O autorovi

Ing. Jiří Jelínek, CSc., nar. 1966 Odborný asistent Katedry managementu informací, FM VŠE J. Hradec

Oblasti zájmu: Získávání znalostí, data mining, web mining, umělá inteligence, počítačové sítě a informační systémy

Konference

  • Využití videotechnologií na Fakultě managementu VŠE v J. Hradci. Příspěvek na 8. Mezinárodní konferenci Pedagogický software 2002, 5-6. 6. 2002, České Budějovice
  • E-learning - aplikace na FM VŠE a získané zkušenosti. Příspěvek na 2. národní konferenci Distanční vzdělávání v ČR - současnost a budoucnost, 1-3. 7. 2002, Jindřichův Hradec
  • The Use of Multimedia Technologies in e-Learning. Příspěvek na mezinárodní konferenci DEL 2003 – Developments in e-Learning, 17.-19.9.2003, Praha

Granty a rozvoj. projekty:

  • Využití intranetových technologií pro fakultní informační systém, grant FRVŠ č. G5 1455, 2001
  • Tvorba, zpracování a přenos digitálního videa, RP MŠMT č. 132, 2001
  • Aplikace automatizovaných metod ověřování znalostí, spoluřešitel RP MŠMT č. 131, 2001-2002
  • Podpora uskutečňovaného distančního vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy, spoluřešitel RP MŠMT č. 19, 2002
  • Komunikační a výukové on-line prostředí, RP MŠMT č. 126, 2002
  • Podpora kombinované formy studia na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci, RP MŠMT č. 372/03, 2003
  • Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW, Grant IGA VŠE, 2003


Ostatní příspěvky v sekci:

Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Content management: organizace informací na webových stránkách

Autor: Petr Boldiš, Česká zemědělská univerzita, Praha


Význam informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Autor: Marek Prokop, PROKOP software s.r.o., Praha


Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Metadata, sémantika a sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha


Google pro pokročilé

Autor: Ondřej Pečený, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Zpět na program