Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:15, Nová aula

Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Autor: Daniela Tkačíková,  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Kvalitně vytvořený dokument – bez ohledu na to, zda jde o dokument publikovaný tradiční cestou nebo o dokument elektronický – je jednoduché zpracovat pro účely vyhledání a využívání uživateli. V prostředí Webu má respektování zásad a standardů pro vytváření dokumentů snad ještě větší význam než v tradičním prostředí tištěných dokumentů, a to bez ohledu na možnosti a výhody automatizovaného fulltextového sběru dat, jež pozitivně ovlivňuje vyhledávání informací uživateli. Respektování standardů usnadňuje a zkvalitňuje nejen zpracování a vyhledávání informací, ale také správu dokumentů, jejich aktualizaci, dlouhodobou dostupnost, použitelnost a nezávislost na technickém zařízení a cílovém formátu. Hodnotný obsah strukturovaného dokumentu je jednou z cest k dosažení kvalitních výsledků hledání. Příspěvek popisuje základní prvky XHTML dokumentů a na konkrétních příkladech ukazuje jejich význam pro práci vyhledávacích nástrojů.

Prezentace tohoto příspěvku včetně praktického předvedení využití nástrojů a standardů pro tvorbu webových dokumentů je dostupná na WWW http://knihovna.vsb.cz/knihovna/inforum/index.html


Ostatní příspěvky v sekci:

Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Content management: organizace informací na webových stránkách

Autor: Petr Boldiš, Česká zemědělská univerzita, Praha


Význam informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Autor: Marek Prokop, PROKOP software s.r.o., Praha


Uživatelská podpora v prostředí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Metadata, sémantika a sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha


Google pro pokročilé

Autor: Ondřej Pečený, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Zpět na program