Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Optimalizace webových stránek pro vyhledávací stroje
Koordinátor: Martin Lhoták,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:15, Nová aula

Význam informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Autor: Marek Prokop,  PROKOP software s.r.o., Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

World Wide Web je vynikající publikační nástroj. Sdílení informací nebylo nikdy dříve tak snadné. Naneštěstí totéž nelze říci o nacházení informací. Samotné publikování je jen tou snazší částí úkolu. Těžší je dosáhnout toho, aby byly informace viditelné a nalezitelné.

Vydavatelé musí zvládnout nalezitelnost informací na dvou úrovních -- jednak uvnitř svých webů a jednak zvenčí. Uživatel internetu, ať už je to vědecký pracovník nebo potenciální zákazník, musí nejprve nalézt vydavatelův web. V něm pak dále hledá požadované informace. Pokud neuspěje, není to jeho neúspěch. Je to selhání vydavatele.

Optimalizace pro vyhledavače (SEO) je množina metod majících za cíl zviditelnit informace vně určitého webu. Bez optimalizace pro vyhledavače nemusí publikované informace vůbec nikdo najít. Metody SEO zahrnují strukturální kódování HTML, vytváření odpovídajících metadat a psaní textu s důrazem na klíčová slova.

Cílem informační architektury je zajistit nalezitelnost informací uvnitř konkrétního webu. Její metody se opírají také o metadata, strukturování informací, jejich vhodné označování, apod. Ve skutečnosti mají informační architektura a optimalizace pro vyhledavače mnoho společného.

O autorovi

Marek Prokop se setkal s počítači poprvé v roce 1985, kdy začal pracovat jako programátor. V roce 1990 založil společnost PROKOP software a následujících sedm až osm let se věnoval především vývoji podnikových informačních systémů. Po roce 1996 se zaměřil na tnternetové aplikace a později i internetový marketing.

Dnes působí jako konzultant se specializací na webdesign, informační architekturu, internetové obchodní strategie a optimalizaci pro vyhledavače. V těchto oborech publikoval přes stovku článků a vydává populární ezin pro webové autory Sova v síti.


Ostatní příspěvky v sekci:

Proč by se měli informační profesionálové zajímat o optimalizaci webovských stránek

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA


Content management: organizace informací na webových stránkách

Autor: Petr Boldiš, Česká zemědělská univerzita, Praha


Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Autor: Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Uživatelská podpora v prostředí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Metadata, sémantika a sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická, Praha


Google pro pokročilé

Autor: Ondřej Pečený, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Zpět na program