Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček,  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

V jednotlivých etapách činnosti informačního pracovníka - od akvizice dokumentu až po sdílení informací ze zdrojů - jsou kladeny požadavky na odpovědný přístup. Na základě zkušenosti poskytování informací specializovanou knihovnou v oboru farmacie - a to pro celý řetězec od výzkumu po poregistrační sledování léčiva - se uvádí příklady nutnosti respektovat, nejen legislativní, zásady obchodního tajemství, ochrany duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů aj.

O autorovi

Zapojení do informačních služeb jsem zahájil kolem roku 1972 při zpřístupnění elektronických služeb CASearch a INIS na FJFI ČVUT. V roce 1994 jsem začal pracovat v SÚKLu ve středisku vědeckých informací v oboru farmacie (nyní organizačně Knihovna SÚKL). Publikoval jsem několik příspěvků na informatických konferencích včetně Inforum, sepsal dvě publikace - skripta pro studenty FJFI a v roce 2003 Odborná literatura a informace ve farmacii (nakl. ORAC).


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program