Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous,  Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek ukazuje, jak je možno systémově přistoupit k zavádění a rozvoji procesů, které souhrnně vytvářejí v organizaci podmínky splňující kritéria "učící se organizace". První, spíše teoretická část, je věnována definicím a výkladu termínu učící se organizace. V druhé, praktické části, je konkrétně rozvedena situace v IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny). Probíhající změny, které jsou vyvolány novými možnostmi v prudce se rozvíjející oblasti informačních a komunikačních technologií, aktivní politika v zpřístupňování elektronických zdrojů a odliv čtenářů ze studovny k obrazovkám (LCD displejům) vyžadují přehodnocení dlouhými léty prověřených procesů. Pouhá racionalizace původních klasických činností spjatých s knihovnou,již nestačí. Současná firma potřebuje pro udržení se na trhu a získávání konkurenčních výhod zavedení a stabilizaci zcela nových procesů. Při prosazování s tím souvisejících změn nabývá ve značné míře na významu spolupráce informačních pracovníků (zaměstnanci knihovny) a informatiků. Aktivní spolupráce těchto profesí se ukazuje být jako jedním z klíčových faktorů při rozvoji "učící se organizace". Uchopení nové role knihoven a inf. center - podpora vzdělávání (e-learning, zajišťování zdrojů pro vzdělávání, multimediální studovna), podíl na vytváření intranetu/internetu, budování digitální knihovny znalostí jsou milníky takovéto spolupráce. Jako výhoda se v praxi ukazuje i to, že je jak zaměstnanci informatiky a komunikací, tak i knihovny jsou organizačně členy jednoho společného úseku, který je přímo podřízen řediteli.

Na závěr bude prezentována vize dalšího rozvoje podpory "učící se organizace" v IKEM.

O autorovi

Ing. Vladimír Rous, vystudoval ČVUT, obor přenos dat. Pracoval jako programátor, technik, obchodník a IT manažer v různých firmách, od roku 2001 působí v IKEM, v současné době ve funkci náměstka pro informatiku a komunikace.


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program