Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová,  Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Nejen u nás, ale i ve světě se setkáváme s tím, že impakt faktor časopisů (ISI, USA) hraje velkou roli při posuzování jednotlivců i celých vědeckých týmů. To vede ke snaze publikovat hodnotné články jen v časopisech s vysokým IF a může to znamenat ztrátu tvořivosti národních týmů a institucí.

Na základě kritiky těchto postupů se hledají další způsoby hodnocení kvality vědecké práce (R. Merton a Matthewův efekt, Matthewovy časopisy jádra, postavení nositelů Nobelovy ceny, relativní citační impakt, relativní národní citační impakt, relativní mezinárodní citační impakt).

V závěru je porovnáno postavení evropských lékařských časopisů podle dostupných údajů z Journal Citation Reports a polského citačního rejstříku časopisů Index Copernicus.

O autorovi

  • 1973 ukončila studia na Filosofické fakultě UK Praha, katedra knihovnictví a vědeckých informací
  • 1973-1982 pracovnice v dokumentaci VTI Institutu hygieny a epidemiologie (dnes SZÚ) Praha
  • 1982-1997 IKEM Praha; nejprve řadový pracovník rešeršního oddělení, později vedoucí rešeršního oddělení,v letech 1992-1997 vedoucí celého SVTI IKEM
  • 1992-1998 práce v poradním orgánu MZ ČR – skupina VISZ
  • 1998-2004 vedoucí rešeršního oddělení NLK Praha


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program