Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová,  Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek shrnuje pětileté zkušenosti s praktickým využitím počítačové grafiky pro přípravu konferenčních a výukových materiálů v Informačním centru LF UP v Olomouci.

Pozornost bude věnována těmto oblastem: nezbytné technické a softwarové vybavení, příprava prezentací v programu PowerPoint v souladu s profesionálními grafickými zásadami, digitalizace dokumentů, mapování biomedicínské obrazové dokumentace na Internetu a školení uživatelů. V závěru budou zmíněny perspektivy dalšího rozvoje tohoto oboru na LF UP v Olomouci a možnosti spolupráce s ostatními pracovišti v ČR a EU.

O autorovi

Vzdělání:

 • 1989 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor matematická analýza
 • 1997 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, doplňkové studium pedagogické způsobilosti

Zaměstnání:

 • 1998-dosud Informační centrum LF UP v Olomouci/ programátorka

Odborné zaměření

 • Počítačová grafika a její aplikace, práce s programy MS Office, Corel Draw, Adobe Photoshop
 • Digitalizace dokumentů
 • Příprava prezentací
 • Mapování biomedicinských informačních zdrojů na internetu
 • školení uživatelů (prezentace, počítačová grafika)

Vyřešené granty (spoluřešitelka):

 • FRVŠ/1467/2001 "Technické zázemí pro kurzy informačních technologií na LF UP v Olomouci"(2001)
 • FRVŠ/2002 "Rozšíření Ultra*Net serveru na LF UP v Olomouci" (2002)

Další vzdělávání:

 • 1999 – 2001 semináře prezentační univerzity AV Media v Praze
 • 2001 mezinárodní seminář EAHIL "Cyberspace Odyssey" (Alghero, Itálie)
 • 2002 102. konference Lékařské knihovnické asociace USA (Dallas, Texas, USA)
 • 2003 Odborný kurz Nové poznatky v oblasti věd. inf. ... (ČSZIVI, Praha)


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program