Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Princip citačního rejstříku Science Citation Index (SCI) měl od 60. letech minulého století zásadní a objevný význam pro posuzování časopisů. Z hlediska sociologie vědy (H. Zuckerman) od počátku bylo zřejmé, že bibliometrické indikátory (b. i.), statisticky odvozené z citačních vztahů, užité k hodnocení vědecké výkonnosti, vedou ke změně citačního chování. Upozorňováno (E. Garfield), že citační analýzu lze provádět jen mezi srovnatelnými časopisy resp. vědními obory. Monopolní systém SCI aplikovaný na vybrané základní (core) časopisy (cca 8 000) je možno použít i pro další časopisy a vytvářet tak např. národní b. i. (Národní lékařská knihovna v Praze, Votýpková M. et al., 1998) zcela ekvivalentní s SCI. S využitím principů výběru časopisů do databáze SCI (resp. Web of Science, WoS) lze hodnotit i časopisy do výběru ISI nezařazené (např.. Index Copernicus). Je třeba využívat publikační údaje i z jiných databází (PubMed, resp. MEDLINE). Existují i vhodná kritéria z oblasti řízení vědy a vědní politiky a kritéria úrovně redakčního zpracování časopisů. Použití výlučně b. i. k hodnocení, svědčí o tom, že jediná míra vědeckého dopadu je publikační aktivita. B. i. mají výhodu v tom, že jsou kvantifikované a aplikovatelné "mutatis mutandis" i na jiné časopisy, jež nejsou v databázích ISI. Už to, že WoS představuje výlučně časopiseckou a navíc výběrovou, tedy nekompletní, bibliografii, poukazuje na dvě slabiny. Proto je třeba pro ucelené hodnocení vědeckých výkonů osob i institucí volit kritéria, jež postihují vědeckou činnost z více, než pouze jediného publikačního pohledu, např. na univerzitách podíl na vědecké výchově - PhD. Přesto je třeba, zvláště v mezinárodním srovnávání, b. i. podle SCI – ISI považovat, se všemi výhradami, svým způsobem za mezinárodní standard.

O autorovi

Promován na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (UK) v Praze (MUDr. –1956), CSc.1963), docent patologické fyziologie (1988); pracovník Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK (1956 – 1996); hostující profesor a vedoucí Départment de Physiopathologie, Université d´Oran (Alžírsko) (1970-1974); Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK – vedoucí oddělení (1995-2001), - odborný pracovník (2001 - ); člen Redakční rady University Karlovy (1965 - ), vedoucí redaktor oficiálního vědeckého časopisu 1. lékařské fakulty UK "Sborník lékařský" (1991 - 2003).


Ostatní příspěvky v sekci:

Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program