Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina,  Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek informuje o vzniku a činnostech Národního referenčního centra (NRC). NRC vzniklo na základě potřeby resortu zdravotnictví vybudovat univerzálnější systém pro podporu řízení. Jde o úsek, který disponuje výkonnými informačními technologiemi a lidským potenciálem pro zajištění sběru a zpracování dat zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, který je schopen zajistit provozování rozsáhlého datového skladu a zajišťovat správu dostatečně výkonného systému pro podporu rozhodování a řízení v rámci zdravotnictví. NRC pracuje s daty nejvyšší, v daných podmínkách reálně dosažitelné kvality a reprezentativnosti. Poskytuje ostatním subjektům (především nemocnicím, zdravotním pojišťovnám a ministerstvu zdravotnictví) informace pro objektivní srovnání různých ukazatelů jejich aktivit a tím pomáhá při hledání nejlepších a nejefektivnějších dosažitelných řešení. Určitou část aktivit NRC představují činnosti související s implementací nového způsobu úhrad zdravotní péče (DRG).

O autorovi

MUDr. Antonín Malina, Ph.D. vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci se věnoval hlavně neonatologii. V letech 1982 - 1993 působil jako odborný asistent a primář pediatrické kliniky v Praze. Od začátku devadesátých let se věnuje problematice řízení zdravotnictví. Působil ve funkci ředitele odboru zdravotní péče na ministerstvu zdravotnictví a ředitele Školy veřejného zdravotnictví. V letech 1999-2002 zastával funkci náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.V současné době je ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program