Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek nastiňuje problematiku hodnocení kvality knihovnických služeb v kontextu zahraničních poznatků. Autorky vycházejí především ze zkušeností britské Asociace pro informační management (ASLIB) a normy ISO 9000 The International Quality Assurance.

Tvorba standardů kvality informačních služeb pro české prostředí, navržená v připravované Koncepci rozvoje zdravotnických knihoven do roku 2010, se musí opírat o aplikovaný knihovnický výzkum.

O autorovi

PhDr. Eva Lesenková, lékařský knihovník, celý svůj profesní život působí v informačních službách pro postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, v posledních letech se věnuje zejména projektové a vzdělávací činnosti v knihovnicko-informačních službách a systémech ve zdravotnictví, zejména pro vědu a výzkum.


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch, Ovid Technologies, Německo


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Zpět na program