Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví
Koordinátor: Eva Lesenková,  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 8:30 - 12:30, Posluchárna D

Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid's Integrated Solution

Autor: Reiner Klimesch,  Ovid Technologies, Německo

Plné texty

Soubor PDF

Abstrakt

Clinicians practicing in a hospital setting and researchers have different information needs: depending on whether they are looking to research a topic or need immediate guidance in their clinical practice.

Traditionally, the library has been serving the research and education needs of clinicians, by offering rich array of print journals and database for the perusal of medical professionals. However, recent advances in technology as well as the booming of the Internet have allowed libraries to provide additional services, well beyond the supply of static knowledge. Ovid Technologies has been at the forefront of this change, by offering libraries aggregated information in a consistent and easy to use formats, that vary according to the needs of the end user.

For example, Ovid Technologies has integrated access to medical information into clinical practice, through integration of Evidence Based resources with Medline, allowing clinicians to limit a search to only the best evidence available, thus saving them time while performing practicing their profession. Also, tools such as AutoAlerts and PDA integration have facilitated this penetration of knowledge in the daily clinical practice.

This presentation will present Ovid's vision of what content, tools and services are available to clinicians and researchers at different time of their professional path and what this means in practice from the point of view of clinical practice and research.

O autorovi

Reiner Klimesch used to work as Regional Manager for SilverPlatter Information 1997-2000. Reiner has joined Ovid Technologies in March 2002 as Regional Manager for Eastern Europe.


Ostatní příspěvky v sekci:

Bibliometrické indikátory SCI - ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí - výhody a úskalí

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Spoluautoři: Marie Votípková, Národní lékařská knihovna


Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy

Autor: Jana Hercová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři: Ludmila Hercová, Národní knihovna. 2003-absolventka magisterského studia FF-ÚISK. Diplomová práce na téma "Citační indexy v medicíně"


Odpovědnost v činnosti informačního pracovníka

Autor: Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha


Nadstandardní služby Informačního centra LF UP v Olomouci v oblasti počítačové grafiky: pět let zkušeností

Autor: Kateřina Langová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Spoluautoři: Mgr. Jarmila Potomková, Informační centrum LF UP v Olomouci


Systémová podpora "učící se organizace"

Autor: Vladimír Rous, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spoluautoři: Mgr. Adéla Jarolímková, IKEM - Vědecká lékařská knihovna


Národní referenční centrum (NRC) - informační podpora řízení, kvality a efektivity zdravotní péče

Autor: Antonín Malina, Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví, Praha


Efektivita knihovnicko-informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Spoluautoři: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze


Zpět na program