Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Propagace informačních zdrojů a služeb
Koordinátor: Ivana Kadlecová,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 13:30 - 16:00, Nová Aula

Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Autor: Barbora Katolická,  Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek informuje o průběžných výsledcích projektu COUNTER , který řeší problematiku měření využívání online přístupných elektronických informačních zdrojů. Cílem tohoto projektu je vytvoření jednotné metodiky generování konzistentních a kompatibilních statistik, vytvoření mezinárodně uznávaného kódu Code of Practice, který jednoznačně definuje požadavky na data pro vytváření a dodávání statistik o využívání online elektronických informačních zdrojů . Je uveden přehled vydavatelů, kteří v současné době sledují statistiky dle metodiky projektu Counter a je naznačen další vývoj tohoto projektu vedoucího ke standardizaci zpracování statistik využití online informačních zdrojů. Dále je zhodnocena potřeba sledování statistik z pohledu vydavatelů i uživatelů.

O autorovi

Univerzitní studium:

 • 1984 – 1989 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, Technická kybernetika

Další studium:

 • 1992 – Řízení podniku a marketing – 1 semestr

Zahraniční pobyty:

 • 1987 – Velká Británie – Londýn (Brunel university)
 • 1999 – Holandsko – Haag (Asser Institute)

Zaměstnání:

 • 1989 – 1992 Západočeská univerzita v Plzni – Výpočetní středisko
 • 1992 – současnost Západočeská univerzita v Plzni – Univerzitní knihovna

Pozice: informatik

Profesní zaměření:

 • Správa elektronických informačních zdrojů
 • Tvorba a administrace www stránek
 • Správa výpočetní techniky
 • Vzdělávací a školící činnost

Funkce:

 • Předsedkyně Odborné komise pro elektronické informační zdroje při AKVŠ
 • Členka oborové komise FRVŠ
 • Členka Odborné komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách

Publikační činnost:

 • Využívání elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum/ Katolická Barbora, Firstová Zdeňka. - In: RUFIS 2001: sborník příspěvků , ISBN 80-7082-783-1. – S. 61-70
 • Portál STM / kol.aut. - Národní knihovna. - ISSN 0862-7487.- roč.13, č.4 (2002) – S. 250-261
 • Situace s měřením využívání elektronických informačních zdrojů/ Katolická Barbora. – Itlib.- ISSN 1335-793X. – č.3 (2003) - S. 35-36


Ostatní příspěvky v sekci:

Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti

Autor: Katarína Vargová, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE


Význam informačního centra veřejné vysoké školy

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová


Ptejte se knihovny - stará služba v novém

Autor: Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Zpět na program