Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Propagace informačních zdrojů a služeb
Koordinátor: Ivana Kadlecová,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 13:30 - 16:00, Nová Aula

Ptejte se knihovny - stará služba v novém

Autor: Hanuš Hemola,  Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Služba "Ptejteseknihovny" je obdobou již běžných služeb v zahraničních knihovnách (britská služba "Ask your librarian" nebo "QuestionPoint OCLC") a v koordinovaném a kooperujícím systému ji budou poskytovat i další české knihovny. NK připravila jako platformu pro spolupráci nové domácí stránky služby na vlastní doméně, speciální logo, principy spolupráce a veřejný archiv dotazů.

O autorovi

V NK ČR od 1980, ředitel Odboru služeb Národní knihovny ČR (od roku 1992). Absolvent KVIK FF UK 1980, PhDr. 1985.


Ostatní příspěvky v sekci:

Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti

Autor: Katarína Vargová, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE


Význam informačního centra veřejné vysoké školy

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová


Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Autor: Barbora Katolická, Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Zpět na program