Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Propagace informačních zdrojů a služeb
Koordinátor: Ivana Kadlecová,  Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Kdy a kde: 27. 5. 2004, 13:30 - 16:00, Nová Aula

Význam informačního centra veřejné vysoké školy

Autor: Jiří Potáček,  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Spoluautoři: Ing. Věra Svobodová

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Efektivnost informačního centra na vysoké škole se posuzuje z hlediska poskytovaných služeb a podle množství nabízených informačních zdrojů. Vynaložené náklady na provoz musí být kompenzovány přínosy ve vědě, pedagogice, ale také ve studijních výsledcích. Výsledky vědy a výzkumu jsou přímo závislé na přístupu k informacím a lze je většinou i hodnotově vyjádřit. Studenti, kteří si zvyknou využívat služby informačního centra při studiu, budou požadovat přístup k informačním zdrojům i v praxi. To vyvolává potřebu spolehlivých a kvalitních dodavatelů klasických i elektronických informačních zdrojů. Investice vložené do budování univerzitních informačních center mají strategickou úlohu a vracejí se celé společnosti i jednotlivcům. Náklady lze snižovat také uzavíráním konsorcií. Přínosy se projevují přímo i nepřímo a ve vyčíslitelných i nevyčíslitelných hodnotách.

O autorovi

Pracuje jako vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně od r. 1990. Je absolventem VUT v Brně, vědeckou aspiranturu získal na VŠE v Praze. Pracoval jako vedoucí pracovník výpočetních středisek a vedoucí útvaru informačních a řídídch systémů v PVT Brno, ČKD Blansko a Nábytkářském průmyslu Brno. Byl úspěšným řešitelem několika státních úkolů a grantových projektů. Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně modernizoval knihovnické služby, zavedl automatizaci a vybudoval moderní informační centrum. Vyučuje a publikuje v oblasti informačních a komunikačních technologií.


Ostatní příspěvky v sekci:

Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti

Autor: Katarína Vargová, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Spoluautoři: Katarína Kinčíková, Odd. prezenčných služieb, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici


Dobré zdroje a špatní uživatelé? Možnosti marketingu informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická, Praha

Spoluautoři: Ing. Václav Šubrta, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE


Ptejte se knihovny - stará služba v novém

Autor: Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR, Praha

Spoluautoři: Mgr. Jindřiška Pospíšilová, vedoucí Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, NK ČR


Zahraniční projekty k měření využití online informačních zdrojů

Autor: Barbora Katolická, Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň


Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.


Zpět na program