Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Postery a/nebo další publikace ve sborníku
Koordinátor: Jana Machonská,  Albertina icome Praha s.r.o.
Kdy a kde: 25. 5. 2004, - 27. 5. 2004, Nová Aula

Partnerství pro veřejnost [příspěvek]

Autor: Libuše Nivnická,  Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Příspěvek shrnuje více jak čtyřleté zkušenosti z činnosti Regionálního evropského informačního střediska ( dále REIS) Knihovny Jiřího Mahena v Brně a zabývá se jeho další rolí. Středisko vzniklo za podpory programu Phare. Vznik střediska byl přirozenou reakcí informační instituce na celospolečensky aktuální tematiku, zájem veřejnosti a logickým začleněním do informační strategie města Brna. V průběhu působení středisko poskytlo stovky informací individuálním klientům, uskutečnilo desítky besed pro studenty a diskusních pořadů pro veřejnost v Brně i regionu. Nejvýznačnějším partnerem je město Brno, MZV ČR, na aktivitách se podílejí poslanci a senátoři, představitelé Jihomoravského kraje, občanská sdružení, hospodářské komora a množství odborníků. Středisko vyzvalo ke spolupráci a aktivně představilo další partnery v regionu.

O autorovi

Ing.Libuše Nivnická - Knihovna Jiřího Mahena v Brně

  • 1991-1995 vedoucí ekonom
  • 1996- ředitelka

Vzdělání:

  • Vysoká škola zemědělská Brno, obor ekonomika postgraduální studia na UK Praha (1985 - 1986, 1990 - 1991)
  • Ústav informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty UK, dvouletý kurs - Úvod do informačních a knihovnických služeb (2001-2003)

Profesní zájmy: management, marketing a financování neziskových organizací, výstavba knihoven, odp. redaktorka nakladatelství Knihovna Jiřího Mahena, články v odborných časopisech

Členství a funkce v profesních organizacích: SKIP ČR - předsedkyně regionálního výboru, členka VV SKIP, členka Ústřední knihovnické rady, Společnost Jiřího Mahena


Ostatní příspěvky v sekci:

Sprístupňovanie filmového kultúrneho dedičstva na Slovensku [poster/příspěvek]

Autor: Anna Faklová, Slovenský filmový ústav, Bratislava

Spoluautoři: Ing. Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia and Slovakia


Možnosti a kvalita využití internetu v zemědělství a venkovských regionech [poster/příspěvek]

Autor: Jan Jarolímek, Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluautoři: Jiří Vaněk


Medicína na neviditelném webu [poster/příspěvek]

Autor: Jiří Menoušek, Nemocnice Louny - Středisko vědeckých informací, Louny


Vztah mezi optimalizací webu pro vyhledávače a optimalizací pro návštěvníka [příspěvek]

Autor: Jan Nemrava, Vysoká škola ekonomická - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec


Měření efektivity univerzitních knihoven s použitím Data Envelopment Analysis [poster/příspěvek]

Autor: Nevena Stancheva, University of Economics, Bulharsko

Spoluautoři: Vyara Angelova


A Contribution to Image Semantic Analysis [příspěvek]

Autor: Jozef Stašák, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta financií, Banská Bystrica


Verejné informačné zdroje a komerčné databázy na slovenskom trhu [příspěvek]

Autor: Katarína Šebejová, Československá obchodní banka, a. s. - zahraničná pobočka v SR, Bratislava


Webové služby a aplikace XML [poster/příspěvek]

Autor: Milan Talich, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby


Zpět na program