Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková,  České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Systém pro elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven Českého vysokého učení technického (dále jen EDD ČVUT) byl vytvořen jako webovská aplikace volně přístupná z internetu. Služba EDD ČVUT se stala novou součástí virtuálního sjednocení fondů a služeb knihoven ČVUT.

Služba elektronického dodávání dokumentů v podmínkách ČVUT představuje to, že uživatel přímo ze svého pracoviště požádá knihovnu, aby mu pro jeho potřebu zaslala kopii určitého dokumentu (článku, kapitoly apod.). Pro splnění požadavku nemusí opustit své pracoviště a přijít do knihovny, neboť kopie je zaslána na jeho tiskárnu připojenou v síti ČVUT. Řešení EDD ČVUT respektuje autorský zákon (§ 25, odst. 1 a § 37, odst. 2a) zákona č. 121/2000 Sb. Běžný koncový uživatel nepřijde do styku s elektronickou podobou dokumentu, má pouze možnost nechat si dokument vytisknout na některé síťové tiskárně dostupné na ČVUT. Systém udržuje digitální podobu dokumentu pouze po dobu nezbytně nutnou (do vytištění dokumentu uživatelem) a poté ji dále neuchovává.

Autorem systému EDD ČVUT je Ing. Petr Vandrovec (ČVUT VIC)a s jeho svolením použiji materiály, které k projektu vypracoval.

O autorovi

Autorka je absolventkou UK ÚISK, zaměření Informační věda. V současné době zastává funkci vedoucí Ústřední knihovny ČVUT FEL. Specializuje se na práci s elektronickými informačními zdroji, rešeršní činnost a souvisejicí online referenční služby.


Ostatní příspěvky v sekci:

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


Zpět na program