Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák,  Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Dokumentové dodavatelské služby (DDS) se po dlouhodobé tradici ( mimo jiné je možné v této souvislosti zmínit praxi VINITI už před téměř 50 lety) staly logickou součástí on-line informačního průmyslu. Dnes je pro koncové uživatele organizují knihovny a informační střediska organizací, kde pracují, jako tomu bylo v době vyřizování MVS zasíláním foto nebo xerokopií tištěných dokumentů. Tvorba elektronických knihoven nakladateli či velkými knižními prodejci směřuje k přímému kontaktu koncového uživatele s on-line zpřístupňovanými primárními fondy, nikoli však stávajících, i když „hybridních“ knihoven. Ty, resp. jejich personál, se tomuto trendu a vlastně novému paradigmatu pojetí služeb specializované knihovny musí přizpůsobit.

O autorovi

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák přednáší na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Karlově univerzitě v Praze, Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze a na soukromé Vysoké škole v Karlových Varech. Do začátku 90. let působil jako zakladatel a koncepční pracovník Ústřední technické základny čs. soustavy VTEI, později kromě výuky na vysoké škole také jako vědecký poradce ředitele Národního informačního střediska ČR. Angažoval se v Mezinárodní federaci pro informace a dokumentaci (FID) a je autorem mnoha publikací v oblasti informační politiky, koncepcí rozsáhlých informačních systémů a vzdělávání informačních pracovníků.


Ostatní příspěvky v sekci:

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


Zpět na program