Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer,  Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Článek projednává o modulárním Document Delivery systému vyvinutém v STK. Tento systém byl vyvinut na základě zkušeností získaných s vývojem a provozem Virtuální polytechnické knihovny. Je implementován v jazyce Java, z důvodů snadné přenositelnosti. Systém neobsahuje souborný katalog, požadovaný dokument musí být vyhledán mimo tento systém a je možné předat bibliografické údaje o vyhledaném dokumentu a jeho umístění v OpenURL adrese při zadání objednávky. Účastnící sytému musí být registrováni a mají v systému svůj finanční účet. Objednávku na digitalizaci dokumentu a zprostředkování výtisku kopie si zadává účastník systému samoobslužně web browserem. Objednávka je uložena v databázi čekajících objednávek, a periodicky dotazována digitalizačními místy. Pro toto je digitalizační pracoviště je vybaveno zvláštním komunikačním a digitalizačním programem. Digitalizační pracoviště dokument zdigitalizuje a uloží do souboru .pdf a předá zpět do databáze. Tento soubor .pdf je určený pouze k tisku a je chráněn proti změně. Uživatel si ho stáhne ze své www stránky chráněné heslem a vytiskne na své lokální tiskárně. Současně s těmito procesy probíhá účtování ceny zakázky, která je odečtena z konta uživatele a přičtena na konto knihovny, která umožnila pořízení kopie dokumentu.

Systém se nazývá modulární, protože umožňuje komunikaci s jiným instalacemi téhož systému a tak předávat objednávky do jiných virtuálních knihoven vybavených tímto systémem (obdoba požadavku MVS). Objednávky a data se předávají pomocí standardizovaných XML souborů. Cílem je dosáhnout kompatibility i mezi heterogenními systémy DDS.

O autorovi

Ing. Bohdan Šmilauer, nar. 20. 3. 1946

Vzdělání: 1964 - 1969 ČVUT Praha fakulta elektrotechnická, směr technická kybernetika, automatické řízení a počítače

Profesní vývoj:

  • 1970-1991 VUMS Praha, Výzkumný ústav matematických strojů, vývoj HW + SW, zejména I/O interface, přídavná zařízení, mikroprocesory, mikroprogramy pro tiskárny, magnetické pásky a disky a jejich řídící jednotky, kanály vstupu/výstupu počítačů JSEP, sítě a telekomunikace, programy operací vstupu/výstupu podle principů IBM S/370
  • 1992 - 1994 Škoda Praha a.s., vedoucí technické podpory informatiky, údržba PC, ICL DRS Unix System
  • 1994 - 2000 Ministerstvo zemědělství, odbor statistických a informačních služeb, ICT manager, SW Microsoft, zástupce ředitele odboru (1994-99) provoz dotací MZe, komunikační programy, statistika, aplikační programátor, podpora aplikací a uživatelů VT
  • 2000 - Státní technická knihovna, ved. odd. informačních technologií, aplikace databáze Oracle, programy pro tvorbu SK VPK v MS VBA, Oracle Portál, Linux, Java, PL/SQL, protokol a profil Z39.50, knihovnické standardy, účast na řešení projektu LI200028 VPK, Portál LI01018 Portál STM, retrokonverze, administrace personálního a účetního systému STK, publikace na konferencích Seč, Inforum a pod.


Ostatní příspěvky v sekci:

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


Zpět na program