Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová,  Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského

Plné texty

Soubor PDF 

Abstrakt

Výsledkem projektu LI 01040 Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství je elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) jako společenství 6 knihoven pedagogického zaměření, poskytujících společně služby typu document delivery. Tyto knihovny vybudovaly souborný katalog časopisů e-PK, který obsahuje záznamy o titulech časopisů, které tyto knihovny odebírají. Zároveň byly zpřístupněny dvě specializované databáze časopiseckých článků z našich i zahraničních časopisů. Na stránkách e-PK lze přistupovat k digitalizovaným textům historických učebnic - dějepisů, čítanek a slabikářů. Služby e-PK jsou provozovány na SW AiP Safe zakoupeném v rámci řešení projektu.

O autorovi

Mgr. Ludmila Čumplová, ředitelka Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze. Absolventka FF UK, katedra knihovnictví a vědecké informace. PgS: 1987/88 - Informační výchova

Řešené projekty:

  • 1995 - RS 95 IF Zpřístupnění knihovních fondů a služeb SPKK pracovníkům školství v regionech
  • 1996 - IF 96028 Vyhledávání a objednávání knih prostřednictvím sítě Internet
  • 2001 - LI 01040 Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství

Praxe:

  • 1974-75 Měk Dubí
  • 1975-1987 SVK Ústí n.L.
  • 1987-89 NK ČR
  • od 1989 ÚIV - NPKK


Ostatní příspěvky v sekci:

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková, Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


Zpět na program