Program

Přehled příspěvků podle jmen autorů

Elektronické doručování dokumentů - současné trendy
Koordinátor: Milan Špála,  Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha
Kdy a kde: 26. 5. 2004, 13:00-16:30, Posluchárna D

Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach

Autor: Katarína Marušiaková,  Univerzitná knižnica v Bratislave

Spoluautoři: Daniela Tóthová

Plné texty

Soubor PDF  Soubor PDF 

Abstrakt

Systémy dodávania dokumentov (DD) si získavajú čoraz významnejšie miesto v oblasti medziknižničných výpožičných služieb. Používatelia knižníc požadujú rýchle a kvalitné služby, za ktoré sú často ochotní zaplatiť. A práve takéto požiadavky môžu systémy dodávania dokumentov uspokojiť. Slovenské knižnice sa oboznámili s fungovaním systémov DD prostredníctvom nemeckej služby JASON, ktorá bola na Slovensku veľmi obľúbená a využívaná. V súčasnosti si však získavajú popularitu mnohé ďalšie zahraničné systémy DD.

Príspevok poskytuje prehľad využívania jednotlivých zahraničných (českých a ďalších) systémov DD v slovenských knižniciach. Prostredníctvom prieskumu sme zisťovali situáciu v slovenských knižniciach, ktoré pracujú ako centrá MMVS ale aj v ďalších vedeckých a akademických knižniciach. Na základe výsledkov prieskumu sa pokúsime o zhrnutie a načrtnutie perspektív ďalšieho využívania a záujmu o systémy DD.

O autorovi

Autorky pracujú v oddelení MVS a MMVS Univerzitnej knižnice v Bratislave.


Ostatní příspěvky v sekci:

Document Delivery AiP Safe

Autor: Petr Břicháček, AiP Safe, Praha


DDS a on-line digitální knihovny: změna jednoho paradigma

Autor: Rudolf Vlasák, Univerzita Karlova - Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha


Elektronické dodávání dokumentů uživatelům knihoven ČVUT

Autor: Marta Machytková, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha


Modulární systém dodávání dokumentů

Autor: Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna, Praha

Spoluautoři: Pavel Vetešník, Státní technická knihovna


Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) - nová služba pro oblast pedagogiky a školství

Autor: Ludmila Čumplová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha

Spoluautoři: Mgr. Zuzana Švastová, Národní pedagogická knihovna Komenského


Jak vyvážit zájmy autorů, vydavatelů, knihoven, universit a veřejnosti - komentář k aktivitám Zwolle Group

Autor: Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha


E-distribuce dokumentů (EDD / DDS) při pokračující elektronizaci publikování – přístup nebo vlastnění

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha


Zpět na program